Publisert

Lærings- og mestringstilbud i helseforetak og på nett

Læring og mestring i Norge

Se vår oversikt som viser mangfoldet av lærings- og mestringstilbud i helseforetak. Vi har også laget en oversikt over nettbaserte kurs.

Læring og mestring i NorgeBrukerundersøkelsen Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) gjennomførte i 2014 viste at dere som bruker mestring.no, ønsker dere en oversikt over hvilke lærings- og mestringstilbud som finnes ulike steder i landet.

Informasjon om kurstyper i helseforetak

Oversikten vi nå presenterer i verktøykassen her på mestring.no, skal gi dere et bilde av hvilke typer kurs de ulike helseforetakene har erfaring med. Hensikten er at dere skal kunne se hvem dere kan kontakte dersom dere ønsker å høre om andres erfaringer med kurs for en bestemt brukergruppe. Det ikke en fullstendig og oppdatert kursoversikt.

Informasjon om muligheter med nettbaserte tilbud

Brukerrepresentant i NK LMHs kommunikasjonsnettverk, Edgar Wammervold, samlet i fjor det han kjenner til av nettbaserte lærings- og mestringstilbud. Disse kan brukes på ulike måter: som repetisjon, som videre-/ tilleggsutdanning, som erstatning for lærings- og mestringskurs i spesialisthelsetjenesten, i påvente av kommunale tilbud med leve-med-perspektiv eller som en del av programmet i lærings- og mestringskurs i spesialist- og i kommunehelsetjenesten.

Hva med kommunale tilbud?

Når det gjelder tilbud i kommunene, er det ikke like lett å lage tilsvarende oversikt over tilbud som for helseforetak fordi kommunene ikke har like systematisk oversikt over egne tilbud på sine nettsider. Vi har nylig oppdatert oversikten over kommunale lærings- og mestringstjenester basert på kartleggingsarbeid i NK LMHs satsingsområde nasjonale oversikter over tjenester og aktivitet. Der har vi ikke kartlagt tilbudene i kommunen systematisk, men ut fra oversikten over tjenestene kan dere se hvem dere kan kontakte dersom dere ønsker å høre om andres erfaringer med kommunale lærings- og mestringstilbud.

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 15. juni 2015.
  • Sist oppdatert: 6. juli 2023.