Publisert

Mer vekt på helsepedagogisk kompetanse

NK LMH ønsker ny forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanningen velkommen, men etterlyser mer vekt på helsepedagogikk og et tydeligere ressurs- og mestringsfokus.

Det er Kunnskapsdepartementet som har lagt frem forslag til ny forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning. På grunn av økte kompetansekrav til helsesykepleierutdanningen, er minstetiden for videreutdanningen økt fra et år til 1 ½ år. Les mer på regjeringens sider.

NK LMH ønsker en utvidelse av utdanningsløpet for helsesykepleiere velkommen (inkludert tillegget for en mastergrad), og støtter utarbeidelsen av en forskrift som vil bidra til å sikre en felles sluttkompetanse, uavhengig av utdanningsinstitusjon.

Forskriften er omfattende og virker generelt godt gjennomarbeidet. Det er imidlertid viktig at forskriften enda tydeligere adresserer de pedagogiske oppgavene en helsesykepleier har og hvilken kompetanse som er nødvendig for å ivareta disse oppgavene. NK LMH trekker blant annet frem viktigheten av et ressursorientert fokus for å kunne legge til rette for økt helse- og mestringskompetanse.

Du finner vårt høringsinnspill i sin helhet her.

  • Publisert: 17. november 2020.
  • Sist oppdatert: 17. november 2020.