Publisert

Nasjonal konferanse om helsekompetanse

Torsdag 7. november 2019 arrangerer NK LMH i samarbeid med OsloMet og Universitetet i Oslo en forskningskonferanse om helsekompetanse.

Helsekompetanse, det norske begrepet for health literacy, handler om personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. I lærings- og mestringsvirksomheten jobbes det målrettet med å styrke helsekompetanse hos personer som lever med helseutfordringer, deres pårørende og helsepersonell. Dette arbeidet løftes spesielt frem i regjeringens nylig lanserte strategi om helsekompetanse.

Vi i Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har gledet oss over å planlegge en hel dag med dypdykk i helsekompetanse. Konferansen vil finne sted i Oslo og er åpen for alle som er interesserte.

Allerede nå kan vi avsløre at to av landets fremste forskere innen helsekompetanse vil være hovedforedragsholdere: Astrid Wahl, professor ved Universitetet i Oslo (UiO), Medisinsk fakultet, avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, og Kjell Sverre Pettersen, professor ved OsloMet, Fakultet for helsevitenskap, og leder for Forskernettverk for helsekompetanse, som er under etablering.

Konferansedagen vil bestå av to hoveddeler. Første del vil gi oss en grundig innføring i begrepet helsekompetanse. I andre del vil vi rette oppmerksomheten mot praksis og forskning med eksempler på hvordan legge til rette for å øke helsekompetanse, samt hvordan dette kan evalueres og måles.

Ønsker innspill til program

Vi vil gjerne tilpasse innholdet for konferansen til behov og utfordringer i lærings- og mestringsfeltet. Har du ønsker eller forslag til spesifikke undertemaer eller problemstillinger, send gjerne en e-post til Ann-Helen Henriksen på ann-helen.henriksen@mestring.no.

– Med den nye strategien om helsekompetanse er timingen svært god for å sette søkelyset på denne delen av den helsepedagogiske virksomheten, sier Ann-Helen Henriksen, forsker/spesialrådgiver ved NK LMH og prosjektleder for konferansen. Vi ser frem til å samles omkring denne tematikken.

På bildet (f.v.): Ann-Helen Henriksen (NK LMH), Andre Vågan (NK LMH), Kjell Sverre Pettersen (OsloMet), Astrid Wahl (UiO), Una Stenberg (NK LMH) og Siw Bratli (NK LMH) under et planleggingsmøte for konferansen.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 15. mai 2019.
  • Sist oppdatert: 15. mai 2019.