Publisert

Verken barn eller voksen

Hvordan er det å bære ungdommens stemme i sykehuset; i en verden der voksne og fagpersoner er i overtall? I denne episoden snakker Alva og Line om sine erfaringer.

Om Spor av mestring

Spor av mestring er en podkast om menneskemøter i helsetjenesten. I podkasten møter du erfarne brukerrepresentanter og fagpersoner i samtale med spesialrådgiver Hilde Blindheim Børve. Du får høre historier og erfaringer fra mennesker med ulik bakgrunn, kompetanse og innsikt som forteller om mestring i ulike sammenhenger.  Podkasten driftes av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Produksjon og musikk er ved Hans-Erik Zweidorff.

Her finner du Spor av mestring

Du finner podkasten der du vanligvis lytter til podkaster. Søk etter Spor av mestring eller klikk deg direkte inn via lenkene under:

Denne gangen har to representanter for ungdomsrådet i Helse Bergen vært på besøk i studio hos Hilde. Leder Alva Aspmo og nestleder Line Dyrøy snakker i denne episoden om hvordan det er å være ungdommenes stemme i sykehuset. De to forteller om hva et ungdomsråd er og hvilke oppgaver de har, hva som er viktig for dem, hvilke saker de har fått gjennomslag for og hvilke utfordringer de har møtt på veien. Blant annet løfter de frem viktigheten av å ta ungdom på alvor, at ungdom er mer enn bare sin sykdom og at ungdom har egne behov, som verken kan sammenlignes med voksnes eller barns behov.

Lytt til episode 16 her.

Du må godta statistics cookies for å kunne se dette innholdet.

Les oppsummering av episoden her 

Alva Aspmo og Line Dyrøy, er leder og nestleder i Ungdomsrådet til Helse Bergen, ønskes velkommen til Spor av mestring. Alva er 18 år og representerer BURG, ungdomsorganisasjonen til revmatikerforbundet. Alva har vært med i Ungdomsrådet siden 2019 og ble leder i mai 2022. Line er 24 år og representerer Ung kreft. Hun har vært med fra oppstarten til Ungdomsrådet i 2016 og har vært nestleder i mange år.

De unges stemme

Ungdomsrådet består av representanter fra 14 ulike brukerorganisasjoner. De samarbeider ikke formelt med andre ungdomsråd, men Line og Alva var nylig på en samling i Tromsø der de møtte ledere og nestledere fra andre steder i landet. Oppgavene til ungdomsrådet er å være brukerrepresentanter, de unges stemme, inn i helseforetaket. De er med i råd, utvalg og byggeprosjekter samt at de underviser helsepersonell og ledelse om blant annet hvordan vi skal kommunisere med ungdom. Oppgavene er fordelt mellom de ulike representantene, og de bidrar alle til en ungdomsvennlig helsetjeneste.

Helse Bergen definerer ungdomspasientene til å være mellom 12 og 25 år. Viseadministrerende direktør i Helse Bergen, Randi Luise Møgster, har uttalt; ungdommer er ikke små voksne eller store barn. De må møtes på deres premisser og deres arenaer. Alva og Line tegner et bilde av hvordan det kan oppleves å være ungdomspasient. Line sier at som ung er det så mye annet som foregår og tar plass i bevisstheten.

For å bidra til en ungdomsvennlig helsetjeneste er ungdomsrådet involvert i byggeprosjekter og påvirker utforming av bygg og innhold i tilbudene. De gir innspill og tilbakemeldinger til ledelsen i Helse Bergen og opplever at de i stor grad blir lyttet til. Ungdomsrådet brenner spesielt for overganger, som kan være flere ting. Blant annet har ungdomsrådet bidratt til å endre aldersgrensen for overgang til voksenavdeling. Tidligere ble man overført som 16 åring, mens ungdomspasienter i dag får være tilknyttet barne- ungdomsavdeling frem til fylte 18 år. Ungdomsrådet er òg opptatt av overgangen fra sykehus til nærmiljø. Man oppholder seg en kort tid på sykehus, men skal leve livet sitt og følges opp av fastlege og evt. helsesykepleier i kommunen. Det er òg viktig at skolen og ledere i fritidsaktiviteter er informert og legger til rette.

Mer enn sin diagnose

På spørsmål om hvilke råd Alva og Line ville gi til ungdom som er nye i rollen og som opplever sykdom eller funksjonsnedsettelse, svarer de: Husk at du er mer enn diagnosen din! Vær obs på dine rettigheter og ta til deg mest mulig av den informasjonen du får om sykdommen din. Når det gjelder råd til pårørende, som foreldre og venner, er Line og Alva opptatte av at de fortsatt må involvere ungdommen, selv om vedkommende er syk. Så må de selv få ta stilling til om de ønsker å ta del. Husk òg at ungdommen er så mye mer enn diagnosen sin.

Om Alva og Line skulle gi noen råd til helsepersonell som er i kontakt med ungdom, måtte det være å se hele mennesket. En somatisk sykdom påvirker òg den psykiske helsen! Lytt og spør hvordan jeg har det og ta meg som ungdom på alvor!

Egne erfaringer

Line har mye egenerfaring da hun har selv hatt kreft i ungdomsårene. På spørsmål om hvordan dette har påvirket henne i arbeidet som sykepleier ved barne- og ungdomsavdeling på Haukeland, svarer Line at hun har fått et helt annet perspektiv. Hun har ligget i den sengen selv og vet litt om hvordan det kan oppleves. Har kanskje en annen forståelse og klarer gjerne å sette seg inn i hvordan ungdomspasienten har det. Våg å spørre hvordan den unge har det og lytt! I noen situasjoner kan hun kanskje dele litt av sine egne erfaringer og på den måten bidra med et håp til både ungdomspasienten og deres foreldre.

Alva lever med en langvarig helseutfordring. For tiden tar hun et påbygningsår etter endt videregående skole med helse- og oppvekstfag. Hun har et ønske om å starte på ergoterapiutdannelse til høsten og drømmer om å jobbe på sykehus etter endt utdannelse. Alva er inspirert av en ergoterapeut hun møtte under en innleggelse da hun var 16 år. Denne personen har hatt stor betydning og ble en rollemodell for henne etter at hun tok vare på Alva i overgangen fra barneavdelingen til voksenavdelingen. Hun viste henne rundt og introduserte henne for alle sykepleierne på avdelingen, for å legge til rette for en enklere overgang. Under innleggelsen var ergoterapeuten innom hver dag og fulgte henne opp, en viktig person som hun fortsatt har kontakt med.

  • Publisert: 19. desember 2022.
  • Sist oppdatert: 8. april 2024.