Publisert

Om læring og mestring i koronaveileder

Det er med stor tilfredshet vi ser at Helsedirektoratets nasjonale koronaveileder nå inkluderer anbefalinger om prioritering av lærings- og mestringsvirksomhet under pandemien.

Veilederen Koronavirus – beslutninger og anbefalinger henvender seg til alle som jobber i helsetjenesten og understreker at det er stort behov for å opprettholde de vanlige lærings- og mestringstilbudene som gis i sykehus, kommuner og frivillighet også i pandemitid (under kapittel 2. Kapasitet og prioritering i helsetjenesten).

Det vises i veilederen til at disse tilbudene har til hensikt å styrke den enkeltes helsekompetanse og evne til å håndtere helseutfordringer, og at det å stenge ned eller redusere lærings- og mestringstilbud over lengre tid kan få store konsekvenser for de som trenger slike tilbud.

I veilederen poengteres det også at koronasituasjonen i seg selv kan innebære behov for lærings- og mestringstilbud med fokus på de utfordringer som pandemien medfører. Både kartlegginger og enkeltfortellinger viser at personer som lever med kronisk sykdom eller andre langvarige helseutfordringer kan oppleve store utfordringer og forverrelser av tilstanden under pandemien. Eksempelvis kan manglende sosial støtte på grunn av strenge smitteverntiltak og redsel for sykdomsforverrelser bety dårligere livskvalitet og hverdagsmestring.

Veilederen lister opp ulike personer og grupper som kan ha behov for lærings-og mestringstilbud. Den peker også på hvordan helseforetak og kommuner kan legge til rette for ulike tilbud, inkludert digitale konsultasjoner.

Anbefalingene i veilederen er omfattende begrunnet i siste del av kapitlet, der de juridiske føringene for lærings- og mestringsvirksomheten beskrives.

Du finner koronaveilederen i sin helhet her.

Skrevet av Kari Hvinden
Bilde: pixabay.com

  • Publisert: 29. januar 2021.
  • Sist oppdatert: 29. januar 2021.