Publisert

Søk midler til kompetanseutvikling og innovasjon i kommunen

Er du i ferd med å utvikle eller etablere lærings- og mestringstilbud i din kommune? Helsedirektoratet har lyst ut midler til kompetanseutvikling og innovasjon i kommunen. Målet er å stimulere til initiativer og aktivitet som er med på å møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet.Dollar

Det er fylkesmennene som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet. Søknad og rapportering gjøres lokalt via respektive fylkesmann. Til sammen er det bevilget om lag 337 millioner kroner til formålet.

Vær oppmerksom på at det er ulike søknadsfrister for ulike fylker, og at i enkelte fylker begynner fristen å nærme seg.

Les mer om tilskuddsordningen her.

Andre tilskuddsordninger som kan være av interesse:

  • Publisert: 10. mars 2016.
  • Sist oppdatert: 11. mars 2016.