Publisert

Nye krefter innen helsepedagogikk

Det er med glede vi ønsker Hilde Blindheim Børve fra Helse Bergen velkommen som prosjektleder i 50 % stilling ved NK LMH. Hilde har vært tilknyttet NK LMH en stund gjennom deltakelse i både kommune- og helsepedagogikksatsingen. Når tar hun over lederansvaret for arbeidsgruppa i sistnevnte satsningsområde og vil føre videre en del av oppgavene innen helsepedagogikk i nært samarbeid med flere fra NK LMH.

Hilde_Blindheim_Børve
Foto: Kommunikasjonsavd. Helse Bergen

I tillegg til et prosjektlederansvar innen helsepedagogikk, vil Hilde fortsette å bidra inn i arbeidet knyttet til kommunesatsingen hvor hun deltar med helsepedagogikk-kompetanse inn i utviklingen av et diagnoseuavhengig tilbud for kommunene. Hun kombinerer dette med en 50 % stilling i Helse Bergen.

Hilde er utdannet sykepleier fra Haukeland. I tillegg har hun utdannelse innen pedagogikk fra Norsk Lærerakademi og Universitet i Bergen, veilederutdanning fra Senter for relasjonsutvikling ved Haraldsplass og videreutdanning i motiverende samtale (MI) fra høgskolen i Nord Trøndelag.

En aktiv dame

Hilde har hatt undervisningsstillinger i skolen i vel 20 år med utdanning av voksne hjelpepleierelever ved Rogne videregående skole på Voss og sykepleierstudenter ved Stord sykepleierhøgskole. I 10 år har Hilde jobbet ved Voss Sjukehus, Helse Bergen, som sykepleier i ulike avdelinger, avdelingssykepleier og som daglig leder ved lærings- og mestringssenteret.

–Siden 2013 har jeg vært ansatt ved LMS i Bergen, i seksjon for fag og utdanning under FOU-avdelingen. Oppgavene her har vært videreutvikling og drift av de helsepedagogiske tilbudene som gis til fagpersoner i foretaket og våre 23 samarbeidskommuner, samt brukerrepresentanter som er involvert i pasientopplæring, sier Hilde.

– Hildes bakgrunn og brede erfaring innen helsepedagogikk og samhandlingsfeltet mellom foretak og kommune, er svært nyttig for oss, sier leder ved NK LMH, Siw Bratli. Vi gleder oss til å ta fatt på flere oppgaver sammen med Hilde.

I tillegg til daglige arbeidsoppgaver, har Hilde i vel to år vært Helse Bergen sin representant inn i regionalt nettverk i Helse Vest.

Vi ønsker Hilde velkommen!

Skrevet av Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 6. mars 2016.
  • Sist oppdatert: 6. desember 2018.