Publisert

Treff oss på Folkehelsekonferansen 2013

3. og 4. oktober er NK LMH til stede på Folkehelsekonferansen 2013 med poster om utviklingsprosjektet «Ung medvirkning og mestring – UMM».

Petronelle Gaarder Herbern med UMM-poster
Petronelle Gaarder Herbern med miniversjon av UMM-posteren hun presenterer på Folkehelsekonferansen 2013.

Tema for Folkehelsekonferansen 2013 er «Sosiale ulikheter blant barn og unge – inkludering og deltakelse».

Dersom du skal på konferansen, kan du møte Petronelle Gaarder Herbern og Kirsti Almås fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Gaarder Herbern er prosjektleder for NK LMHs utviklingsprosjekt «Ung medvirkning og mestring – UMM» (se faktaboks om UMM under).

Les om konferansen på nettsiden til Norsk Forening for Folkehelse.

Les mer om UMM:

 

Om UMM

Ung medvirkning og mestring (UMM) er et 3-årig prosjekt (2012–2014) med målsetting om å bidra til mestring ved langvarige helseutfordringer i overgangen fra barn til ungdom og fra ungdom til voksen.

Gjennom UMM-prosjektet utvikler NK LMH gruppebaserte, diagnoseovergripende lærings- og mestringstilbud for ungdom (12–16 år) og unge voksne (17–26 år) som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre og nærstående.

NK LMH utvikler også kompetansehevingsprogrammet «Treff meg!». Dette er beregnet på fagpersoner som møter unge som har ulike helseutfordringer, og deres nærstående. Kompetansehevingsprogrammet består av en e-læringsressurs med refleksjonsfilm og fagstoff innen åtte tema.

Prosjektet eies av Unge funksjonshemmede (UF). Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er medeier og utfører. Prosjektet finansieres av ExtraStiftelsen og NK LMH.

 

Tekst og foto: Norunn K. Torheim

 

  • Publisert: 25. september 2013.
  • Sist oppdatert: 25. september 2013.