Publisert

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten 

​Helsedirektoratet har nylig publisert en veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten som beskriver pårørendes rettigheter, helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis. NK LMHs spesialrådgiver Ann Britt Sandvin Olsson har deltatt i arbeidet med veilederen.

Forsiden av pårørendeveilederenVeilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av diagnose, og inkluderer eldre, voksne og barn som pårørende. Hensikten er å bidra til at barn som pårørende skal få tilpasset informasjon, støtte og oppfølging tidlig i forløpet, og at voksne pårørende med omsorgsoppgaver og/eller belastninger skal tilbys tilpasset støtte og avlastning, opplæring og veiledning.

– Gjennom den nye veilederen ønsker vi å stimulere helse- og omsorgstjenesten til å utvikle støttetiltak til pårørende, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Svein Lie på Helsedirektoratets nettsider.

Lærerik prosess

Veilederen har fått sitt innhold med bakgrunn i innspill fra en rekke fagpersoner, brukerrepresentanter og ressurspersoner. Spesialrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) Ann Britt Sandvin Olsson forteller at det har vært interessant å delta i arbeidsgruppa knyttet til voksne pårørende. Hun fremhever at prosjektet har vært godt ledet og at diskusjonene har vært mange og gode. – Det er alltid mye å lære når folk med ulike perspektiver sammen skal forsøke å lage et nyttig produkt, sier hun.

Kunnskap om pårørendes situasjon

NK LMHs seniorforsker Una Stenberg har kommet med gode innspill og referanser underveis i prosessen. – Mye har skjedd innen pårørendefeltet siden jeg tok min doktorgrad i 2013, sier Una Stenberg. Hennes doktoravhandling, Living close to a patient with cancer – Challenges in support and caregiving, var en av de første som beskrev pårørendes situasjon og utfordringer i møte med helse- og omsorgstjenesten.

– Nå har vi mye kunnskap om pårørendes situasjon, og tiden er moden for å gjennomføre tiltak som kan bedre deres forhold. Jeg håper denne veilederen kan bidra til at pårørendes belastning begrenses, avslutter Stenberg.

For å lese mer om veilederen, se artikkel på Helsedirektoratets nettside med lenke til veilederen , eller gå direkte til den nye pårørendeveilederen.

Relevante lenker:
Pårørendes rettigheter (artikkel på helsenorge.no)
Gode råd til deg som pårørende (artikkel på helsenorge.no)

 

  • Publisert: 24. januar 2017.
  • Sist oppdatert: 24. januar 2017.