Publisert

Webinar om å leve med alvorlig sykt barn

«Leve NÅ» er et tilbud til barn med tilstander som er livstruende og livsbegrensende, deres familier og tjenesteapparat. 11. oktober arrangerer vi i samarbeid med Stiftelsen Frambu et webinar om dette tilbudet. Sett av datoen!

Ikke alle barn har fremtiden foran seg. Noen har tilstander som er uforutsigbare og livstruende. For disse barna er det viktig at ikke alt handler om sykdom og begrensninger, men at det legges til rette for nye erfaringer og gode opplevelser her og nå.

Spesialpedagog Monica Andresen leder prosjektet «Leve NÅ» i regi av Stiftelsen Frambu. De gir tilbud til barn med medfødte, genetiske og ervervede tilstander som er livstruende og livsbegrensende, deres familier og tjenesteapparat.

«Leve NÅ» tilbyr individuelt tilpassede tjenester basert på kartlegging av familiens behov for støtte. Tilbudet til familien utarbeides i nært samarbeid med lokale instanser. «Leve NÅ» bidrar også med støtte, veiledning og kompetanseheving til familienes lokale tjenesteytere. I tillegg omfatter tilbudet et femdagers familieopphold på Frambu og en helgesamling på Frambu for de som har mistet barn.

Gratis webinar

Vil du vite mer om tilbudet «Leve NÅ», bli med på webinaret den 11. oktober kl 11–13. I webinaret vil ansatte ved «Leve NÅ» informere nærmere om tilbudet og mulighetene det gir familiene og fagpersoner lokalt. Fullstendig program finner du her.

Deltakerlenke tilgjengeliggjøres i begynnelsen av oktober.

Her finner du en brosjyre om tilbudet.

  • Publisert: 5. september 2022.
  • Sist oppdatert: 5. september 2022.