Publisert

Mye bra, men vesentlige mangler påpekes

NK LMH har nylig gitt innspill til Helsedirektoratet på høringer til Nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging og pakkeforløp for langvarige og sammensatte smertetilstander. Her er mye bra, men også noen mangler og behov for presiseringer.

Vårt hovedinnspill knyttet til veilederen for digital hjemmoppfølging  handler om at den mangler fokus på den helsepedagogiske kompetansen som de aktuelle fagutøverne må besitte. Å drive informasjonsformidling, undervisning og veiledning for å styrke folks helsekompetanse og mestring, forutsetter gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å skape gode individuelle møter uavhengig av diagnose, alder, digital kompetanse, språk, etnisitet med mer. Det handler blant annet om hvordan ta utgangspunkt i brukernes egne ressurser og styrker for å legge til rette for læring og mestring. Ikke minst handler det om å gjøre dette gjennom digitale flater, ikke ansikt til ansikt i fysiske møter.

Når det gjelder pakkeforløp for pasienter med langvarige og sammensatte smertetilstander, savner NK LMH også her at det rettes oppmerksomhet mot de ressurser og styrker som pasientene har, både i seg selv og i omgivelsene (pårørende). Å løfte fram ressurser og styrker knyttet til fysisk, psykisk og sosial funksjon vil bidra til at de trer tydeligere fram og kan styrke mestringstro og motivasjon for tiltak videre i forløpet.

NK LMH er glade for at diagnoseuavhengige mestringstilbud nevnes som et aktuelt tiltak i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, men påpeker at det er en lang vei å gå før dette er et likeverdig tilbud i alle landets kommuner.

Du finner våre innspill i sin helhet på denne siden (klikk på lenke), samt lenker til de ulike høringene .

Tekst: Kari Hvinden, spesialrådgiver ved NK LMH
Illustrasjon: pixabay.com

  • Publisert: 5. september 2022.
  • Sist oppdatert: 5. september 2022.