Publisert

Artikkel om helsepedagogikk publisert

NK LMH sin kunnskapsoppsummering om tilbud innen helsepedagogikk er nå publisert i det anerkjente tidsskriftet Patient Education and Counseling.

På tampen av året har vi gleden av å melde om at en ny litteraturstudie er ferdigstilt her ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Artikkelen Training intervention for healthcare providers offering group-based patient education ble nylig publisert i tidsskriftet Patient Education and Counseling. Her finner du digitalt sammendrag av artikkelen, i påvente av trykket versjon.

Kunnskapsoppsummeringen beskriver forskning på kompetansehevende tilbud innen helsepedagogikk for helsepersonell som tilbyr gruppebaserte mestringstilbud. Det er forsker Olöf Birna Kristjansdottir som er prosjektleder for studien, som er et internasjonalt prosjektsamarbeid.

Trygges i rollen som pedagoger

Resultatene viser at helsepersonell generelt er fornøyde med det læringstilbudet de har fått. Flere opplever økt trygghet og bedre ferdigheter i arbeidet med å legge til rette for mestring (både i individuelle og gruppebaserte tilbud), samt i tilknytning til kommunikasjon og personsentrert tilnærming. For eksempel beskriver helsepersonell hvordan de har lært å åpne opp for mer diskusjon og flere samtaler pasientene imellom og gi rom for at de kan dele kunnskap og mestringsstrategier. I flere studier beskrives viktigheten av det å trene på ferdigheter og å få feedback fra andre, samtidig som dette beskrives som krevende.

– Det å støtte personer med langvarige helseutfordringer i sitt mestringsarbeid er i seg selv en kompleks oppgave som krever visse holdninger, fagkunnskap og kommunikasjonsferdigheter. Det å støtte mestring hos deltakere på et mestringskurs krever i tillegg kompetanse i å tilrettelegge for dialog og mestring for gruppen som helhet. Fra praksisfeltet hører vi et ønske om og behov for økt kompetanse i helsepedagogikk, både generelt og når det gjelder å tilby gruppebasert tilbud. Vi håper denne oppsummeringen kan være til støtte for de som utvikler og evaluerer kurs i helsepedagogikk. Dette er et ungt forskningsområde med behov for videre forskning, sier Kristjansdottir.

Les også:

  • Publisert: 18. desember 2020.
  • Sist oppdatert: 18. desember 2020.