Publisert

«For et potensiale!» – se panelsamtale

«Læring og mestring koster veldig lite og gir veldig mye» sa Bjørnar Allgot under panelsamtalen på jubileumskonferansen før jul. Han var én av fem paneldeltakere som diskuterte hvordan vi kan sørge for likeverdig tilgang til lærings- og mestringstilbud. Nå kan du se hele samtalen i opptak.

I forbindelse med konferansen som markerte 25 år med nasjonal lærings- og mestringsvirksomhet gjennomførte vi en panelsamtale hvor brukere, fagfelt og myndigheter deltok. Samtalen dreide seg i hovedsak om sammenhengen mellom lærings- og mestringsvirksomhet, behovet for å styrke helsekompetanse i befolkningen og målet om en mer bærekraftig helsetjeneste.
Ledelsesforankring, tilpasset informasjon, endrede takstsystemer, begrepsavklaringer og et fokus på hverdag heller enn sykdom var blant temaene som de engasjerte paneldeltakerne løftet frem. Flere i panelet understreket at det gjøres mye bra i praksisfeltet i dag, men at vi fortsatt har en vei å gå.

Har du lyst til å se samtalen i sin helhet, finner du den her:

Du må godta statistics cookies for å kunne se dette innholdet.

Du kan også klikke deg direkte inn på videoopptaket i vimeo.

Panelsamtalen ble ledet av Frode Stang, tidligere journalist i NRK og kommunikasjonsrådgiver.

I panelet:

  • Bjørnar Allgot, tidligere generalsekretær i Diabetesforbundet
  • Nikita Abbas, nestleder i OUS ungdomsråd og NHFU
  • Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging, Helsedirektoratet
  • Jørgen Urnes, fastlege, seniorrådgiver i Helsedirektoratet
  • Sølvi Heimestøl, leder Nettverk for læring og mestring i Helse Vest

Tekst: Hege Sjøvik

  • Publisert: 2. juni 2022.
  • Sist oppdatert: 2. juni 2022.