Publisert

Artikkel om barn som pårørende publisert

En nylig publisert kunnskapsoppsummering viser at deltakelse på lærings- og mestringstilbud for barn og unge som pårørende fører til økt helsekompetanse og egenmestring.

Litteraturgjennomgangen oppsummerer 10 år (perioden 2010–2020) med internasjonal forskning om opplevd utbytte og effekt av deltakelse i lærings- og mestringstilbud for barn og unge som pårørende.

Resultatene viser at lærings- og mestringstilbud har positiv innvirkning på helsekompetanse og egenmestring. Deltakerne opplevde utbytte gjennom:

  • Møte med andre som har forutsetninger for å forstå
  • Økt kunnskap og informasjon
  • Strategier for mestring
  • Bedret håndtering av angst og depresjon
  • Redusert skyldfølelse
  • Økt selvinnsikt.

Du kan artikkelen i sin helhet her.

– Vi er veldig glade for denne publikasjonen, som vi vet er viktig for mange og som lenge har vært etterspurt av både myndigheter og praksisfelt. Vi håper at kunnskapsbidraget kommer til nytte og kan føre til flere gode tilbud for barn og unge som pårørende, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH.

Kunnskapsoppsummeringen er gjennomført som et bredt samarbeid med Una Stenberg, Seniorforsker/sosionom, PhD, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser som prosjektleder.

Denne kunnskapsoppsummeringen er en del av et større arbeid med å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget knyttet til utbytte av deltakelse i tilbud for pårørende.

Fremover vil NK LMH også formidle resultater av kunnskapsoppsummeringer om forskning på tilbud til voksne pårørende og foreldre eller foresatte som pårørende.

  • Publisert: 9. juni 2022.
  • Sist oppdatert: 9. november 2022.