Publisert

Hva er viktig?

Å medvirke betyr å bli hørt, tatt på alvor og inkludert. Dette er en forutsetning for å oppleve mestring. Hva som er viktig for den enkelte, er nøkkelen til gode tjenester og tilbud.

I hele februar retter vi søkelyset mot brukermedvirkning, med mål om å skape større synlighet omkring tematikken og verdien. Brukermedvirkning er viktig på systemnivå, tjenestenivå og individnivå. Pasienter og brukeres synspunkter skal legges stor vekt på når helse- og omsorgstilbud utformes.

Hva er viktig for læring og mestring?

I forbindelse med fjorårets nasjonale konferanse stilte vi nettopp dette spørsmålet til et knippe mennesker som har måttet lære å leve med helseutfordringer. I denne videosnutten viser vi et lite utvalg av svarene som kom inn. Hva som er viktig for den enkelte for å mestre sin hverdag og sin livssituasjon varierer, men felles er et behov for å bli hørt og involvert.

Du må godta statistics cookies for å kunne se dette innholdet.

Vi håper erfaringene som deles i denne videoen kan bidra til å inspirere og motivere til et økt fokus på brukermedvirkning, både i tjenesteutvikling og i individuelle møter.

En stor takk til alle som sendte inn bidrag og delte av sine erfaringer.

Du kan også klikke deg direkte inn på videoen i Vimeo her.

Tekst: Hege Sjøvik

  • Publisert: 2. februar 2022.
  • Sist oppdatert: 2. februar 2022.