Publisert

Konferanse 2023: Bli med og del kunnskap

NK LMH inviterer fagutøvere, brukerrepresentanter og forskere til å dele kunnskap med posterpresentasjoner på høstens konferanse.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse inviterer deg til å sende inn et abstract om et forsknings- eller utviklingsprosjekt, praksiserfaringer eller innovative tiltak som kan formidles til konferansedeltakerne i en posterpresentasjon.

Aktuelle temaer

Høstens konferanse «Læring og mestring 2023: Fag og erfaring for økt helsekompetanse og livskvalitet» vil spesielt rette søkelyset mot helsekompetanse, mestring og livskvalitet og ikke minst samarbeidet på tvers av fag og erfaring som en viktig forutsetning. Vi ønsker at du knytter dine resultater eller erfaringer til ett av disse temaene:

 • Erfaringskompetanse, medvirkning og samarbeid
 • Samhandling, helsefellesskap og forløp
 • Digitale tilbud og ressurser

Les mer om konferansen og meld deg på her.

Vurdering og presentasjon

Alle innsendte abstract vurderes av en komité med representanter fra forsknings-, fag- og brukermiljøer.

Ved å sende inn abstract aksepterer og bekrefter du at du vil bidra på konferansen med presentasjon av poster. Du melder deg selv på konferansen og bekoster reise og overnatting.

Alle som får sitt abstract akseptert, vil være med i trekningen av to gratisbilletter til konferansen inkl. prekonferanse (gjelder ikke reise og overnatting).

Viktige datoer

 • Frist for innsending 7. september
 • Tilbakemelding på abstract innen 21. september

Veiledning for deg som vil sende inn:

Nærmere informasjon om abstract for prosjekt-/praksiserfaring

Bakgrunn: beskriv problemet som prosjektet eller tiltaket vil gjøre noe med eller forbedre. Forklar hvorfor tiltaket er relevant og nyttig for lærings- og mestringsfeltet.
Prosjektet/tiltaket: Beskriv prosjektet eller tiltaket inkludert tidsramme, mål og metoder.
Resultater: presenter resultatene, det kan være effekt eller forandring, som prosjektet/tiltaket har resultert i. Både positive og negative erfaringer og resultater er interessante og bør belyses.
Hva har vi lært?: Beskriv lærdommer som er et direkte resultat av prosjektet/tiltaket. Fremhev hva andre kan lære av dette prosjektet/tiltaket.
Hovedbudskap eller implikasjoner for praksis: Oppsummer betydningen av arbeidet og implikasjoner for lærings- og mestringsfeltet.

 • Et abstract er et skriftlig sammendrag som gir en kort presentasjon av et forsknings- eller fagutviklingsprosjekt (tiltak/prosjekterfaringer).
 • Sammendrag og posterpresentasjon må være relevant for lærings- og mestringsfeltet
 • Du kan presentere på norsk, ett annet skandinavisk språk eller på engelsk
 • Alle sammendrag har en begrensning på 2 800 tegn. I dette inngår ikke tittel og informasjon om forfattere
 • De to hovedgruppene struktureres på følgende måte
  1. Forskningsresultat: Bakgrunn, metode, resultat, konklusjon og hovedbudskap eller implikasjoner for praksis
  2. Praksiserfaringer/tiltak: Bakgrunn, beskrivelse av prosjekt eller tiltak, resultater, hva har vi lært, og hovedbudskap eller implikasjoner for praksis.

Abstract sendes på e-post til: andre.vaagan@mestring.no

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte vår forsker André Vågan.

 • Publisert: 11. mai 2023.
 • Sist oppdatert: 31. mai 2023.