Publisert

Påmelding åpnet!

«Læring og mestring 2023 – fag og erfaring for økt helsekompetanse og livskvalitet» går av stabelen 21.–22. november i Oslo. Det blir både prekonferanse og posterutstilling. Nå er påmeldingen åpnet!

I fremtidens helsetjeneste vil vi alle måtte ta et større ansvar for oss selv. Men hvilke forutsetninger må være på plass for i større grad å kunne ivareta egen helse?

Høstens konferanse vil spesielt rette søkelyset mot helsekompetanse, mestring og livskvalitet og ikke minst samarbeidet på tvers av fag og erfaring som en viktig forutsetning. Innen lærings- og mestringsfeltet har samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter alltid stått sentralt. Denne kompetansen og feltet i sin helhet får stadig større relevans i en helsetjeneste som står overfor store utfordringer med hensyn til ressurser og kapasitet. På konferansen vil vi belyse muligheter og utfordringer i samarbeidet om å legge til rette for læring og egenmestring i helsetjenesten.

Meld deg på konferansen her.

Hvilke mulighetsrom har vi?

Gjennom konferansen skal vi høre stemmer fra både myndigheter, praksis- og forskningsfelt, som på hver sin måte bidrar med kunnskap om veier til mer helsekompetansevennlige tjenester.

Sentrale temaer for årets konferanse er:

 • Erfaringskompetanse, medvirkning og samarbeid
 • Samhandling, helsefellesskap og forløp
 • Digitale tilbud og ressurser

Programmet finner du her.

Prekonferanser

I forbindelse med konferansen tilbyr vi tre ulike prekonferanser den 21. november.  Tidspunkt for prekonferansene er kl. 11 – 17 med innlagte pauser og lunsj. Du kan velge mellom følgende:

 1. Digitale løsninger – hva, hvordan, når?
  Hvordan skal vi ivareta relasjoner, skape tillit og ha god kommunikasjon i digitale rom? Hvilke digitale løsninger kan bidra til økt læring, mestring og helsekompetanse hos brukere, pasienter og pårørende? Hvordan kan vi bruke digitale verktøy for å skape interaksjon og engasjement? På denne prekonferansen får du blant annet møte en pasient som har god erfaring med digitale konsultasjoner, en forsker som har undersøkt mestringstro hos helsepersonell i forbindelse med videokonsultasjoner og fagpersoner og brukerrepresentanter som er opptatte av hvordan digitale løsninger kan bidra til økt mestring, læring og helsekompetanse. Sammen skal vi utforske pedagogiske muligheter og utfordringer ved bruk av digitale løsninger i fysiske og digitale lærings- og mestringstilbud.
 2. Starthjelp – erfaringssamling
  Lærings- og mestringstilbudet Starthjelp er hovedfokus for den ene prekonferansen. Dette tilbudet retter som mot foreldre som nylig har fått barn (0-6 år) med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom. I denne prekonferansen vil det blant annet bli diskusjon om hvordan kan vi styrke deltakernes utbytte av Starthjelp gjennom å supplere fysiske kursdager med digitale møter. Erfaringer med bruk av tolk i tilbudet samt hvordan tilrettelegge for enslige foreldre som deltar på Starthjelp er andre temaer som står på agendaen.
 3. SMIL – erfaringssamling
  Jobber du med barn som pårørende? Har du erfaring med å arrangere lærings- og mestringstilbudet SMIL eller er du helt i oppstartsfasen av et SMIL-tilbud? Denne prekonferansen vil være en nettverkssamling for de som jobber med SMIL eller lignende tilbud rettet mot barn og unge som pårørende. Det blir en kombinasjon av innlegg og diskusjoner om praksisnære problemstillinger.

Vi gjør oppmerksom på at det er et begrenset antall plasser på hver prekonferanse.

Posterpresentasjon

Har du et forsknings- eller utviklingsprosjekt, praksiserfaringer eller innovative tiltak du ønsker å dele med de andre konferansedeltakerne? Vi inviterer deg til å sende inn et abstract (sammendrag) til en posterpresentasjon på konferansen. Les mer her.

Tellende timer

Konferansen jobber med å få godkjennelse for tellende timer fra flere profesjonsforbund.

Konferansen tar forbehold om endringer i programmet og eventuell avlysning av prekonferanser dersom det blir for få påmeldte.

Vi gjør oppmerksom på at arrangementet i sin helhet kan bli avlyst dersom det blir for få deltakere. 

 

 • Publisert: 11. mai 2023.
 • Sist oppdatert: 11. september 2023.