Publisert

Påmelding åpnet!

«Læring og mestring 2023 – fag og erfaring for økt helsekompetanse og livskvalitet» går av stabelen 21.–22. november i Oslo. Det blir både prekonferanse og posterutstilling. Nå er påmeldingen åpnet!

I fremtidens helsetjeneste vil vi alle måtte ta et større ansvar for oss selv. Men hvilke forutsetninger må være på plass for i større grad å kunne ivareta egen helse?

Høstens konferanse vil spesielt rette søkelyset mot helsekompetanse, mestring og livskvalitet og ikke minst samarbeidet på tvers av fag og erfaring som en viktig forutsetning. Innen lærings- og mestringsfeltet har samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter alltid stått sentralt. Denne kompetansen og feltet i sin helhet får stadig større relevans i en helsetjeneste som står overfor store utfordringer med hensyn til ressurser og kapasitet. På konferansen vil vi belyse muligheter og utfordringer i samarbeidet om å legge til rette for læring og egenmestring i helsetjenesten.

Meld deg på konferansen her.

Hvilke mulighetsrom har vi?

Gjennom konferansen skal vi høre stemmer fra både myndigheter, praksis- og forskningsfelt, som på hver sin måte bidrar med kunnskap om veier til mer helsekompetansevennlige tjenester.

Sentrale temaer for årets konferanse er:

 • Erfaringskompetanse, medvirkning og samarbeid
 • Samhandling, helsefellesskap og forløp
 • Digitale tilbud og ressurser

Programmet til årets konferanse er under utarbeidelse. Temaene over er derfor med forbehold om endringer.

Prekonferanser

I forbindelse med konferansen tilbyr vi tre ulike prekonferanser den 21. november. Tidspunkt for prekonferansene er kl. 11 – 17 med innlagte pauser og lunsj. Du kan velge mellom følgende:

 1. Digitale løsninger – hva, hvordan, når?
  I denne prekonferansen vil vi utforske pedagogiske muligheter og utfordringer ved å ta i bruk digitale løsninger i fysiske eller digitale lærings- og mestringstilbud. Det legges opp til erfaringsdeling, gruppearbeid og faglig påfyll.
 2. Starthjelp – erfaringssamling
  I denne prekonferansen inviterer vi til faglig påfyll og erfaringsutveksling knyttet til arbeid med foreldre som pårørende. Starthjelp er et lærings- og mestringstilbud for foreldre som nylig har fått barn (0-6 år) med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom.
 3. SMIL – erfaringssamling
  I denne prekonferansen inviterer vi til faglig påfyll og erfaringsdeling knyttet til arbeid med barn og unge som pårørende. SMIL er et gruppebasert lærings- og mestringstilbud for barn og unge som pårørende og deres foreldre.

Posterpresentasjon

Har du et forsknings- eller utviklingsprosjekt, praksiserfaringer eller innovative tiltak du ønsker å dele med de andre konferansedeltakerne? Vi inviterer deg til å sende inn et abstract (sammendrag) til en posterpresentasjon på konferansen. Les mer her.

Tellende timer

Konferansen jobber med å få godkjennelse for tellende timer fra flere profesjonsforbund.

Konferansen tar forbehold om endringer i programmet og eventuell avlysning av prekonferanser dersom det blir for få påmeldte.

 

 • Publisert: 11. mai 2023.
 • Sist oppdatert: 11. mai 2023.