Publisert

Konferanseprogram klart!

Programmet for «Læring og mestring 2023 – fag og erfaring for økt helsekompetanse og livskvalitet» er klart. Ta en titt og meld deg på!

KONFERANSEN ER DESSVERRE AVLYST!

Forsiden av programmet
Klikk på bildet for å se programmet.

Den nasjonale konferansen Læring og mestring 2023 går av stabelen den 22. november, med mulighet for å delta på prekonferanse. Har du lyst til å dele et forsknings- eller utviklingsprosjekt, praksiserfaringer eller innovative tiltak på konferansen, kan du også delta med posterpresentasjon.

Du finner programmet i sin helhet her.

Helsekompetanse og medvirkning, læring i digitale rom og samhandling og forløp er nøkkelord for årets konferanseprogram. Det blir en kombinasjon av innlegg og panelsamtaler, der du kan være med å stille spørsmål.

Blant annet kan du glede deg til å høre Kristine Sørensen, President International Health Literacy Association, dele kunnskap om hva helsekompetansevennlige tjenester egentlig betyr.

Du kan også la deg inspirere av kunnskap og erfaringer fra undervisningssektoren om hvordan legge til rette for læring digitalt. I denne sammenheng får vi besøk av Bjørg Oftedal, professor og prorektor for utdanning ved Universitetet i Stavanger, som har mange tanker om hva slags teknologisk og digital kompetanse helsepersonell bør ha.

I tillegg kommer Astrid Nylenna, fagdirektør i Helsedirektoratet og programleder for Nasjonal helse- og samhandlingsplan for å snakke om læring og mestring i helsefellesskap og forløp.

Meld deg på.

Prekonferanser

I forbindelse med konferansen inviterer vi deg til å delta på prekonferanse den 21. november. Prekonferansen skal være en arena for å få støtte, inspirasjon og tips. Vi ønsker å samle både fagpersoner og brukerrepresentanter som har erfaringer de vil dele eller som ønsker å gjøre nye oppdagelser.

Det blir tre parallelle prekonferanser som byr på erfaringsutveksling, faglig påfyll og nettverksbygging. Under kan du lese litt om de tre forskjellige prekonferansene. Detaljert program for disse kommer nærmere konferansen.

Starthjelp

Lærings- og mestringstilbudet Starthjelp er hovedfokus for den ene prekonferansen. Dette tilbudet retter som mot foreldre som nylig har fått barn (0-6 år) med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom.

I denne prekonferansen vil det blant annet bli diskusjon om hvordan kan vi styrke deltakernes utbytte av Starthjelp gjennom å supplere fysiske kursdager med digitale møter. Erfaringer med bruk av tolk i tilbudet samt hvordan tilrettelegge for enslige foreldre som deltar på Starthjelp er andre temaer som står på agendaen.

SMIL – Styrket Mestring I Livet

Jobber du med barn som pårørende? Har du erfaring med å arrangere lærings- og mestringstilbudet SMIL eller er du helt i oppstartsfasen av et SMIL-tilbud?

Denne prekonferansen vil være en nettverkssamling for de som jobber med SMIL eller lignende tilbud rettet mot barn og unge som pårørende. Det blir en kombinasjon av innlegg og diskusjoner om praksisnære problemstillinger.

Digitale løsninger – hva, hvordan, når?

Hvordan skal vi ivareta relasjoner, skape tillit og ha god kommunikasjon i digitale rom? Hvilke digitale løsninger kan bidra til økt læring, mestring og helsekompetanse hos brukere, pasienter og pårørende? Hvordan kan vi bruke digitale verktøy for å skape interaksjon og engasjement?

På denne prekonferansen får du blant annet møte en pasient som har god erfaring med digitale konsultasjoner, en forsker som har undersøkt mestringstro hos helsepersonell i forbindelse med videokonsultasjoner og fagpersoner og brukerrepresentanter som er opptatte av hvordan digitale løsninger kan bidra til økt mestring, læring og helsekompetanse.

Sammen skal vi utforske pedagogiske muligheter og utfordringer ved bruk av digitale løsninger i fysiske og digitale lærings- og mestringstilbud.

Kom med innspill

Kom gjerne med innspill til hva du ønsker å få ut av prekonferansen eller del dine forventninger med oss så kan vi tilpasse programmet. Skriv inn dine innspill her:

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Tone Baardsgaard Hegrestad på e-post adresse: tone@mestring.no

Meld deg på konferansen her.

Håper vi sees i november – vi gleder oss!

Vi gjør oppmerksom på at arrangementet i sin helhet kan bli avlyst dersom det blir for få deltakere. 

  • Publisert: 25. august 2023.
  • Sist oppdatert: 6. oktober 2023.