Publisert

Ny arbeidsgruppe for satsing på helsepedagogikk

Tone Nøren

NK LMH har etablert en nasjonal arbeidsgruppe for satsingsområdet helsepedagogikk. På sitt første møte nå i februar diskuterte gruppen det videre arbeidet med satsingen.

Arbeidsgruppe helsepedagogikk 2015
Arbeidsgruppen da den var samlet til sitt første møte hos NK LMH på Aker sykehus. Bak fra venstre: Tone Nøren, Ann Cathrin Hagen Røstad, Håvard Dahl, Live Hellum, Hilde Blindheim Børve, Turid Oldervik og Liv-Grethe K. Rajka. Framme fra venstre: Lise Connelly, Tone Vangen Fagerheim, Anita Østheim og André Vågan. Helene Holand var ikke til stede da bildet ble tatt. Se tilhørighet til hver enkelt i artikkelen. Foto: Norunn K. Torheim, NK LMH.

 

Satsingsområdet helsepedagogikk

Helsepedagogikk er ett av fire overordnede satsingsområder for Nasjonal kompetansetjenester for læring og mestring innen helse (NK LMH) i perioden 2014–2016.

Hovedmålet med satsingen er å utarbeide og formidle kunnskapsbaserte faglige anbefalinger for helsepedagogiske tilbud. Målgruppen er fagpersoner og brukerrepresentanter som bidrar inn i lærings- og mestringstilbud tilknyttet lærings- og mestringstjenester i spesialist- og primærhelsetjenesten.

Spesialrådgiver Tone Nøren har ansvar for satsingsområdet.

Arbeidet med satsingsområdet helsepedagogikk ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er inne i andre fase. I den forbindelse har NK LMH etablert en ny arbeidsgruppe. Noen av medlemmene i den nye arbeidsgruppen var også med i plangruppen som var med i første fase av prosjektet (les mer om første fase i en tidligere artikkel på mestring.no).

Godt forankret

Den nye arbeidsgruppen har forankring også i brukerorganisasjonene FFO og SAFO. I tillegg har vi fått med en representant for kommunehelsetjenesten. Alle medlemmene er engasjert for ett år med mulighet for forlengelse. Medlemmene har solid og bred erfaring med helsepedagogiske tilbud gjennom mange års arbeid.

Arbeidsgruppen består av.

 • SAFO: Helene Holand, NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede)
 • FFO: Turid Oldervik, ADHD Norge
 • FFO: Lise Connelly, FFM (Forening for muskelsyke)
 • Helse Nord RHF: Tone Vangen Fagerheim, lærings- og mestringssenteret (LMS) Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Helse Midt-Norge RHF: Ann Cathrin Hagen Røstad, lærings- og mestringssenteret (LMS) Helse Nord-Trøndelag HF
 • Helse Vest RHF: Hilde Blindheim Børve, lærings- og mestringssenteret (LMS) Helse Bergen HF
 • Helse Sør-Øst RHF: Anita Østheim, lærings- og mestringssenteret (LMS) Sykehuset Innlandet HF
 • Helse Sør-Øst RHF: Håvard Dahl, Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring
  Sørlandet sykehus HF
 • Kommune: Live Hellum, Fredrikstad kommune
 • NK LMH: Tone Nøren, leder av arbeidsgruppen
 • NK LMH: Liv-Grethe K. Rajka, André Vågan og Marie Moksness vil være med etter behov og tema

Medlemmenes oppgaver

Hovedoppgaven til arbeidsgruppens medlemmer er å

 • være et bindeledd mellom NK LMH og brukerorganisasjon/helseregion/kommune
 • ha en oversikt over helsepedagogiske ressursmiljøer i egen organisasjon/helseregion/kommune
 • bidra til å innhente praksiseksempler fra organisasjon/helseregion/kommune og til å formidle disse på mestring.no
 • bidra til å skrive tekster
 • delta aktivt i prosessen og gi innspill og råd
 • bidra med kommunikasjon og formidling av helsepedagogikkprosjektet

Mange innspill etter første møte

Arbeidsgruppen hadde en todagers samling i Oslo 3.–4. februar. I løpet av disse to dagene var det stor aktivitet og deltakerne kom med innspill til hva som bør være minste felles multiplum av innhold for helsepedagogiske tilbud, innspill til videre arbeid med kartleggingen av helsepedagogiske tilbud og innspill til hva som er relevant forskning.

Arbeidsgruppen skal ha både et videomøte og et fysisk møte i løpet av våren 2015.

Dersom du har innspill til NK LMHs arbeid med helsepedagogikk, kan du gjerne ta kontakt med medlemmene i arbeidsgruppen eller undertegnede på tone.noren[at]mestring.no  (bytt ut [at] med @ for å sende e-post).

 

Skrevet av Tone Nøren, spesialrådgiver ved NK LMH med ansvar for satsingsområdet helsepedagogikk

 • Publisert: 12. februar 2015.
 • Sist oppdatert: 2. juli 2020.