Publisert

Husk frist 16.3. for å søke midler til å starte tilbud for unge som har langvarige helseutfordringer

Dollartegn

Vil dere starte opp lærings- og mestringstilbud for unge og deres foreldre og kompetansehevingsprogram for fagpersonene som møter dem? Husk da at dere kan søke midler fra NK LMH. Søknadsfrist er 16. mars 2015.

Siw Bratli med tre UMM-sjekker
Leder ved NK LMH, Siw Bratli, deler ut tre slike sjekker på 50 000 kroner. Blir en av dem deres i løpet av våren?

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har lyst ut 150 000 kroner som skal fordeles likt på tre lærings- og mestringstjenester som vil starte opp lærings- og mestringstilbud for unge og deres foreldre og kompetansehevingsprogram for fagpersonene som møter dem.

Les artikkel om krav til søkerne og vurderingskriteriene, lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre og kompetansehevingsprogrammet Treff meg! for fagpersoner.

I artikkelen finner du også lenke til søknadsskjema.

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 16. februar 2015.
  • Sist oppdatert: 16. februar 2015.