Publisert

Nye evalueringsskjemaer for Starthjelp

Sammen med arrangører over hele landet har NK LMH drevet systematisk evaluering og kvalitetsforbedring av lærings- og mestringstilbudet Starthjelp siden 2014. Arbeidet fortsetter – nå med nye evalueringsskjemaer.

Lærings- og mestringstilbudet Starthjelp tilbys ved mange sykehus og i noen kommuner. Til sammen arrangeres det cirka 10 Starthjelpkurs per år, med mellom åtte og 30 deltakere hver gang. Kurset retter seg mot foreldre og nære omsorgspersoner av nye barn som vil trenge tett oppfølging av sykehus og kommunehelsetjeneste framover.

Lokale variasjoner og evaluering

Starthjelp tilpasses lokale ressurser, noe som gir variasjon i kursets innhold og form. Derfor er det viktig at deltakerne evaluerer hvert kurs, og at arrangørene og bidragsyterne får tilbakemeldinger om hva de eventuelt kan gjøre bedre eller annerledes til neste kurs.

Evalueringen av Starthjelp er frivillig, og deltakernes tilbakemeldinger er anonymisert. Spesialrådgiver Ann Britt Sandvin Olsson ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har gjennomgått samtlige skjemaer som deltakere på Starthjelp har fylt ut siden ordningen startet. Hun forteller:

– Deltakernes svar og kommentarer viser at arrangørene gjør en veldig god jobb. De synes det er nyttig å delta og setter stor pris på å møte og utveksle erfaringer med andre i liknende situasjon.

Lærer av egne og andres erfaringer

Sandvin Olsson sier at foreldrene i tillegg til å gi ros, også deler idéer og tanker om hva som kan gjøres bedre eller annerledes i neste kurs. Hun oppsummerer og videreformidler evalueringsresultatene og deltakernes innspill til arrangørene etter hvert kurs. I tillegg sammenligner hun resultatene med arrangørenes forrige kurs og med resultatene fra Starthjelp i regi av andre arrangører. Når et nytt kurs skal i gang, diskuterer arrangørene erfaringene de gjorde seg forrige gang i lys av tilbakemeldingene fra NK LMH. Deretter gjør de nødvendige tilpasninger eller endringer. På denne måten drives det en kontinuerlig kvalitetsforbedring av lærings- og mestringstilbudet Starthjelp.

Når arrangører prøver ut nye ting eller finner smarte løsninger, formidles det til Starthjelpnettverket i nyhetsbrevene som sendes ut cirka fire ganger i året. Som for eksempel når det første heldigitale Starthjelpkurset ble gjennomført i regi av Helse Fonna, Haugesund, som følge av Covid-19. Selv om deltakerne var godt fornøyde med kurset, gledet de seg til de også kunne møte de andre deltakerne.

Nye evalueringsskjemaer

Etter å ha sammenstilt data fra evalueringen av Starthjelp over tid, og skrevet fagartikler og artikler som er publisert på mestring.no, har NK LMH nå sett behov for å oppdatere evalueringsskjemaene for Starthjelp. For å motta nye evalueringsskjemaer, ta kontakt med Ann Britt Sandvin Olsson på e-post: sandvin.olsson@mestring.no.

NK LMH ser fram til fortsatt godt kvalitetsforbedringssamarbeid med arrangørene av Starthjelp.

Relevante lenker:

  • Publisert: 4. oktober 2021.
  • Sist oppdatert: 4. oktober 2021.