Publisert

Påmelding åpnet

Konferansen Helsekompetanse, likhet og bærekraft – Læring og mestring 2021 er nå åpnet for påmelding. Velkommen!

Den 11. november markerer vi 25 år med nasjonal lærings- og mestringsvirksomhet og har gleden av å invitere til digital konferanse med flere spennende innlegg og en panelsamtale. Vi håper beslutningstakere, praksisutøvere, brukerrepresentanter og forskere blir med oss denne dagen.

Gjennom konferansen skal vi høre stemmer fra både praksis- og forskningsfeltet, som på hver sin måte bidrar med kunnskap om veier å gå for å sikre likeverdig tilgang til lærings- og mestringstilbud. Blant temaene vi vil løfte står brukermedvirkning i utvikling av tjenester, digitaliseringens muligheter og utfordringer, samhandling om lærings- og mestringsvirksomhet samt hvordan oppfølging av pårørende er viktig for å skape en bærekraftig helsetjeneste. Vi får også høre erfaringer fra noen av våre nordiske naboer.

Programmet i sin helhet finner du her.

Påmelding

Konferansen er heldigital og koster 500,-. Det er imidlertid mulig å delta på konferansen sammen med kollegaer lokalt for en gruppepris á 2375,-. Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende.

Vi ønsker å legge til rette for brukerdeltakelse på våre arrangementer. Personer som ikke er tilknyttet en brukerorganisasjon som dekker konferanseutgiftene, kan søke om å få dette dekket av oss. Send en e-post til post@mestring.no før du melder deg på konferansen om dette gjelder deg.

Klikk her for å melde deg på.

Klikk her for å finne arrangementet på Facebook.

Vi gleder oss!

Tidligere saker:

Konferansen er tildelt støtte fra Norges Forskningsråd.

  • Publisert: 1. oktober 2021.
  • Sist oppdatert: 9. november 2021.