Publisert

Programmet for forskerkonferansen 2016 er klart

Brukermedvirkning – maktoverdragelse, disiplinering eller ansvarliggjøring? Dette er tittelen på et av foredragene du vil få servert som deltaker under årets forskningskonferanse i regi av NK LMH. Nå er programmet ferdigstilt og det står mye spennende på agendaen.

Skjermbilde av forsiden på programmetNasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har i år fått flere innsendte sammendrag (abstract) enn noen år tidligere. Det gleder oss å se at det er mye forskning som pågår eller er i startgropa innen læring og mestring, friskliv og rehabilitering.

Blant fire parallelle sesjoner kan du velge mellom foredrag knyttet til følgende temaer:

  • Frisklivssentraler – mestring og brukermedvirkning
  • Å leve godt med helseutfordringer – som pasient og pårørende
  • Brukermedvirkning i forskning og utvikling
  • Helsepedagogisk kompetanse og utvikling av tjenester

Parallellsesjonene vil foregå i to bolker etter lunsj. Det kreves ikke forhåndspåmelding til parallellsesjonene, og det vil være mulig å bytte mellom sesjonene underveis. Før lunsj vil det være foredrag i plenum, samt lynpresentasjoner av postere. Det er også lagt opp til diskusjoner og nettverksbygging underveis i programmet.

Du kan laste ned det fullstendige programmet her. Vi tar forbehold om at det kan forekomme endringer i programmet.

Konferansen avholdes på Park Inn Radisson ved Gardermoen torsdag den 3. november. Meld deg på her.

Spørsmål?
For faglige spørsmål, kontakt forsker Una Stenberg på telefon 952 17 206 eller per e-post una.stenberg[at]mestring.no.

For spørsmål vedrørende praktisk informasjon, kontakt administrativ rådgiver Siw Merete Paulsen på telefon 928 39 483 eller per e-post siw.merete.paulsen[at]mestring.no.

Husk å bytte ut [at] med @ for å sende e-post.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 22. september 2016.
  • Sist oppdatert: 24. oktober 2016.