Publisert

Se filmen «Treff meg!» – Møter med unge

Forside UMM-video

NK LMH har laget refleksjonsfilm for fagpersoner som møter ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer, samt deres pårørende. Filmen skal bidra til refleksjon over egen praksis og synliggjøre mulige samarbeidsløsninger i møter med unge.

I filmen «Treff meg!» følger du Thomas, Kristin og Petter i deres møter med ulike fagpersoner. Hver av delene har refleksjonsspørsmål, og på slutten av filmen kan du gå videre til fagstoff.

Forside UMM-video
Ved å bruke menyknappene nede til høyre på filmen, kan du velge tekstet film og gå direkte til hver av de tre historiene og til fagstoff.

Gi tilbakemeldinger!

Filmen er den del av kompetansehevingsprogrammet i utviklingsprosjektet «Ung medvirkning og mestring – UMM» ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Kompetansehevingsprogrammet består av en e-læringsressurs med film og fagstoff. Temaene som tas opp i filmen er: overganger, gode møter, læring i grupper, psykososial utvikling, mestring, livet kjennes tungt, rettigheter og foreldresamarbeid.

Prosjektleder for kompetansehevingsprogrammet i UMM, spesialrådgiver Liv-Grethe Kristoffersen Rajka ved NK LMH, vil gjerne ha tilbakemeldinger fra dere som bruker filmen og/eller fagstoffet i kompetansehevingsprogrammet. Bruk dette skjemaet for å gi dine tilbakemeldinger.

Les mer

Gå til nettsiden for kompetansehevingsprogrammet i UMM og se fagstoffet som følger filmen.

Om UMM

UMM-figur
Ung medvirkning og mestring (UMM) er et 3-årig prosjekt (2012–2014) med målsetting om å bidra til mestring ved langvarige helseutfordringer i overgangen fra barn til ungdom og fra ungdom til voksen.

Gjennom UMM-prosjektet utvikler NK LMH gruppebaserte, diagnoseovergripende lærings- og mestringstilbud for ungdom (12–16 år) og unge voksne (17–26 år) som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre og nærstående.

NK LMH utvikler også kompetansehevingsprogrammet «Treff meg!». Dette er beregnet på fagpersoner som møter unge som har ulike helseutfordringer, og deres nærstående. Kompetansehevingsprogrammet består av en e-læringsressurs med refleksjonsfilm og fagstoff innen åtte tema.

Prosjektet eies av Unge funksjonshemmede (UF). Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er medeier og utfører. Prosjektet finansieres av ExtraStiftelsen og NK LMH.

Besøk UMMs nettsider.

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

 

  • Publisert: 12. september 2013.
  • Sist oppdatert: 16. september 2013.