Publisert

Vellykket fagdag i ungdomsprosjektet UMM

Gunnar Eide og ungdommer han jobber med.

Første fagdag for fagpersoner i regi av prosjektet «Ung medvirkning og mestring – UMM» gikk av stabelen ved Sørlandet sykehus HF 10. september. NK LMH filmet dagen.

Gjennom prosjektet «Ung medvirkning og mestring – UMM» (se faktaboks) utvikler Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) blant annet et kompetansehevingsprogram. Det er beregnet på fagpersoner som møter unge som har langvarige helseutfordringer, og deres nærstående.

Fagdagen gjenspeiler innhold i refleksjonsfilm

Om UMM

UMM-figur
Ung medvirkning og mestring (UMM) er et 3-årig prosjekt (2012–2014) med målsetting om å bidra til mestring ved langvarige helseutfordringer i overgangen fra barn til ungdom og fra ungdom til voksen.

Gjennom UMM-prosjektet utvikler NK LMH gruppebaserte, diagnoseovergripende lærings- og mestringstilbud for ungdom (12–16 år) og unge voksne (17–26 år) som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre og nærstående.

NK LMH utvikler også kompetansehevingsprogrammet «Treff meg!». Dette er beregnet på fagpersoner som møter unge som har ulike helseutfordringer, og deres nærstående. Kompetansehevingsprogrammet består av en e-læringsressurs med refleksjonsfilm og fagstoff innen åtte tema.

Prosjektet eies av Unge funksjonshemmede (UF). Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er medeier og utfører. Prosjektet finansieres av ExtraStiftelsen og NK LMH.

Besøk UMMs nettsider.

Målgruppen for UMM-fagdagen i Kristiansand var fagpersoner innen somatikk og psykisk helse i spesialist- og kommunehelsetjenesten som jobber med ungdom og unge voksne som har helseutfordringer, uavhengig av diagnose

Temaene som ble tatt opp i løpet av dagen, gjenspeilet temaene i refleksjonsfilmen «Treff meg!» som NK LMHs har laget til kompetansehevingsprogrammet. Dette er tema som «Gode møter», «Psykososial utvikling, «Når livet kjennes tungt», «Overganger», «Foreldresamarbeid, «Mestring» og «Læring i grupper».

Videoer fra fagdagen kommer på nett i høst

Prosjektleder for UMM-Sørlandet, Helene Morvik ved lærings- og mestringssenteret ved Sørlandet sykehus HF, hadde ansvar for dagen.

NK LMH var til stede med prosjektleder for kompetansehevingsprogrammet, spesialrådgiver Liv-Grethe Kristoffersen Rajka.

– Jeg er imponert over den gode vekslingen i innleggene mellom fag- og brukerrepresentanter, og mange gode ungdomsstemmer som skapte rom for ettertanke, sier Rajka.

– Det er også verdt å merke seg at fagdagen var fulltegnet og hadde venteliste.

NK LMH filmet hele fagdagen. Videoer fra fagdagen vil bli lagt på www.mestring.no/umm i løpet av høsten. Videoene vil være en ressurs for andre som skal lage fagdager og som skal bruke kompetansehevingsprogrammet i UMM.

Les også

 

Tekst: Norunn K. Torheim Foto: Fra video av Tor Torgersen

 

  • Publisert: 12. september 2013.
  • Sist oppdatert: 16. september 2013.