Publisert

Å gi slipp, er først og fremst avhengig av systemet som tar imot

Den nye oppfølgingsundersøkelsen fra Modum Bad, som ble lansert på et frokostseminar fredag 16. oktober, viser at kommunene ikke gir likeverdige tilbud for familier med barn som har en utviklingshemming.

I oppfølgingsundersøkelsen av studien «Tiden sammen må tilranes!» Hverdagsliv og samliv i familier med funksjonshemmede barn fra 2003, har Kjersti Tytingvåg Rogne og Berger J. Hareide sett nærmere på hvordan det har gått med 11 av familiene, 15 år senere. Et sentralt spørsmål har vært hvordan foreldrene har opplevd prosessen med å flytte ungdommen over i egen bolig.

På Litteraturhuset i Oslo, hvor forskningsrapporten ble lansert, var det fullt hus. Geir Lippestad åpnet med å fortelle om sin egen familie og om verdien av å oppleve å få et barn som har funksjonsnedsettelser. Han viste at holdninger kan stå i veien for å gi personer som har utviklingshemming et meningsfylt og verdig liv. Berger J. Hareide fortsatte med å redegjøre for rammene omkring oppfølgingsundersøkelsen, mens Kjersti T. Rogne redegjorde for funnene.

Kjersti Tytingvåg Rogne
Kjersti Tytingvåg Rogne

Omsorgsansvaret avtar ikke nødvendigvis

I oppfølgingsundersøkelsen finner Rogne og Berger store forskjeller i hvordan omsorgsrollen til foreldrene har endret seg med utflyttingen. For noen familier fungerer de kommunale tilbudene bra, mens for mange fortsetter et krevende arbeid og samarbeid.

Mange av foreldrene ser at kvaliteten på det offentlig tilbudet ofte blir for personavhengig. Flere føler at de fortsatt må ta et større ansvar. Et hovedfunn er at det å leve i konstant spenning i samhandling med hjelpeinstanser, er mer avgjørende for foreldrenes fysiske og psykiske helse enn det i seg selv å ha et barn som har en utviklingshemming.

Overraskende mange familier hadde selv gått i gang med å organisere bolig for sitt eget barn, noe som innebærer alt fra å finne andre familier å samarbeide med, til å sette seg inn i hva man har krav på av støtte, sier Kjersti Rogne.

Foreldrestemmene må frem

Berger J. Hareide
Berger J. Hareide

Selv om graden av tilfredshet med tilbudene varierer blant de 11 familiene i oppfølgingsundersøkelsen, er det bred enighet blant foreldrene om at det offentlige må få med foreldrestemmene i etablering og utvikling av tilbudene. Det er kun på den måten foreldrenes erfaringer og kompetanse kan bidra til det beste for ungdommene.

– Å gi slipp, er først og fremst avhengig av systemet som tar imot ungdommen, avslutter Rogne.

Den fullstendige rapporten er nå tilgjengelig for kjøp via Modum Bad. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse ser at dette kan være nyttig informasjon å ha med seg for de som jobber med lærings- og mestringstilbud for foreldre eller lignende tilbud, som for eksempel Starthjelp og Helt sjef!.

Relevante lenker:

 

  • Publisert: 22. oktober 2015.
  • Sist oppdatert: 30. oktober 2015.