Publisert

Forskerkonferansen 2013: Nettverk neste

Den nasjonale konferansen for forskere som ser på læring og mestring ved langvarige helseutfordringer og pasient- og pårørendeopplæring, er vel overstått, og noen av presentasjonene er tilgjengelige på nett. NK LMH vil nå arbeide videre med å få på plass et nettverk for forskere innen lærings- og mestringsfeltet.

Konstituert leder ved NK LMH, Siw Bratli, ønsket velkommen til forskerkonferanse.
Konstituert leder ved NK LMH, Siw Bratli, ønsket velkommen til forskerkonferanse.

Den nasjonale forskerkonferansen i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) gikk av stabelen på Gardermoen 14. november.

– Vi hadde en flott dag med oppmerksomheten rettet mot forskning og kunnskap som på ulike vis berører læring og mestring ved langvarige helseutfordringer. Dyktige fagpersoner ga oss svært interessante foredrag med høy relevans og god tematisk bredde. Det er en positiv utvikling i feltet, og denne konferansen ser vi som en god måte å løfte fram forskningsaktivitet og forskningsbasert kunnskap på, sier konstituert leder NK LMH Siw Bratli.

Hun legger til at konferansen samtidig er en fin markering av en økt satsing på forskning ved NK LMH, og i tråd med denne satsingen utvider NK LMH nå også personalgruppa med to nye forskerstillinger.

Forskernettverk

I tillegg til å vise fram forskning som gjøres på læring og mestring ved langvarige helseutfordringer og pasient- og pårørendeopplæring, ønsket NK LMH å benytte konferansen til å revitalisere forskernettverket innen lærings- og mestringsfeltet.

Seniorforsker ved NK LMH, Marita Sporstøl Fønhus, avsluttet konferansen med å presentere NK LMHs planer for et slikt nettverk.

Marita Sporstøl Fønhus.– Hensikten med nettverket fra NK LMHs side, er å skape gode samarbeidsrelasjoner som bidrar til å styrke forskningen innen læring og mestring ved langvarige helseutfordringer. Målsettingen er å synliggjøre forskningsaktiviteten, å øke forskningsaktiviteten og -kvaliteten og å synliggjøre forskningsbehovet, sa Fønhus.

Konferansedeltakerne ble bedt om å fylle ut et skjema for å gi tilbakemelding på hva de ønsker seg av et forskernettverk innen læring og mestring.

– Når svarene er sammenstilt, kommer vi tilbake med informasjon om det videre arbeidet med nettverket, sier Fønhus.

Last ned presentasjoner

Under kan du laste ned noen av presentasjoner fra konferansen. Mange av presentasjonene handlet om pågående arbeid der forskerne må publisere forskningsartikler før vi kan legge ut presentasjonene eller omtale arbeidet. NK LMH kommer tilbake med egne nyhetssaker fra flere av foredragene senere.

Aslak Steinsbekk «Realist evaluation» – nyttig for forskning på pasientopplæring?

Les nyhetssak om hans arbeid: «Hva virker for hvem i hvilke situasjoner og på hvilken måte?», mestring.no 8. januar 2014

Vibeke Zoffmann  «Guidet Egen-Beslutning» kan udløse et potentiale til forandring i livet med en kronisk tilstand

Les nyhetssak om hennes arbeid: «Dynamisk problemløsning øker pasienters selvbestemmelse», mestring.no 10. mars 2014

Zoffmann har en 20 prosent stilling ved NK LMH.

Monica Strand og Lillian Sofie Eng Likeverdig ekspertise i utvikling av nettbasert verktøy for mestring og samhandling innen psykisk helse

Les nyhetssak om deres arbeid: «Brukerorientert utvikling skal gi bedre mestringsverktøy», mestring.no 25. november 2013.

Dagmara Bossy «Helseorganisasjoner» – samarbeid i endring?

Bossy er stipendiat ved NK LMH. Hennes arbeid er tidligere omtalt på mestring.no her. NK LMH kommer tilbake med nyhetssaker om hennes arbeid når hun publiserer artikler fra forskningen sin.

Anne Norheim Forutsetninger for, og betydningen av pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten

Noe av det arbeidet Norheim presenterte, er fortsatt ikke publisert. Lenker til hennes artikler kommer når de er publisert.

Heidi Kvalvaag Praksiskunnskap om kropp, mat og livsstil. Et paradigmeskifte i arbeid med NCD?

  • Heidi Kvalvaag disputerer ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU 29. november. Avhandlingen hennes har tittelen «Hvorfor er livsstilsendring vanskelig? Kropp, mat og livsstil som (ernærings-)vitenskap og praksis».

Kvalvaag har tidligere jobbet som forsker ved NK LMH.

Margrét Svavarsdottir Health professional’s views of knowledge and skills needed for good-quality patient education to patients with Coronary Heart Disease: An ongoing qualitative study

  • Margrét Svavarsdottir presenterte arbeid som fortsatt ikke er publisert. Lenker til hennes artikler kommer når de er publisert.
Stein Conradsen Valg, medvirkning, informasjon og tillit. Brukerrepresentanters opplevelser med et introduksjonsseminar i DPS

  • Stein Conradsen presenterte sitt arbeid sammen med Mariela Lara fra St. Olavs Hospital HF. NK LMH kommer tilbake til deres arbeid når de har publisert artikler fra arbeidet.

Conradsen og Lara fikk midler fra NK LMH til pilotprosjekt i 2009. De har fortsatt noe arbeid igjen før de kan skrive artikkel om arbeidet sitt med introduksjonsseminaret i distriktspsykiatrisk senter (DPS).

Wenche Bjarnedotter Sørfonden Hvilken betydning opplever pasienten at sykepleiekonsultasjonen har når de er blitt nydiagnostisert med revmatisk sykdom?

  • Wenche Bjarnedotter Sørfonden presenterte arbeid som fortsatt ikke er publisert. Lenker til hennes artikler kommer når de er publisert.
Marit By Rise Ansattes og deltakeres erfaringer fra et slankeopphold. En kvalitativ studie

  • Marit By Rise presenterte arbeid som fortsatt ikke er publisert. Lenker til hennes artikler kommer når de er publisert.
Borghild K. Lomundal Ordstyrer på konferansen: Borghild K. Lomundal, NTNU. Lomundal er leder av NK LMHs referansegruppe.

Tekst og foto: Norunn K. Torheim

  • Publisert: 18. november 2013.
  • Sist oppdatert: 7. juli 2023.