Publisert

Nytt faktaark: Mestringskurs for personer som har kronisk sykdom, ledet av lekfolk

Gruppesamtale. Foto:yaymicro.com.

Mestringskurs for personer som har kronisk sykdom, ledet av lekfolk, fører trolig til bedre mestringstro og mindre helsebekymringer.

I en systematisk oversikt fra 2007 har forskere oppsummert tilgjengelig forskning på effekter av mestringskurs for personer som har kronisk sykdom, ledet av lekfolk.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har vurdert den samlede kvaliteten på dokumentasjonen og hvor stor effekten av tiltaket er. Dette er ment å kunne gi deg et mer helhetlig inntrykk av resultatene og hvor nyttig et tiltak er.

Last ned faktaarket «Oppsummert forskning – tolkninger og vurderinger: Mestringskurs for personer som har kronisk sykdom, ledet av lekfolk» (pdf).

Konklusjon

På kort sikt gir mestringskurs ledet av lekfolk trolig mindre helsebekymring og mer mestringstro sammenliknet med ingen mestringskurs. For å kunne si noe om effekt på lengre sikt, som antakelig er nødvendig for å fange opp endringer i atferdsrelaterte og helserelaterte utfall, så trengs det studier med lengre oppfølgingstid enn de som er inkludert i denne oversikten. Det er ikke gjort en sammenlikning på effekt av mestringskurs ledet av lekfolk versus fagfolk.

Ny oversikt senere i år

Kunnskapsbasert praksis bør ligge til grunn for utvikling av lærings- og mestringstilbud. Kunnskapsbasert praksis baserer seg på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap hos fagfolk og brukerkunnskap. Lokale forhold som hvor mange personer tiltaket er aktuelt for og tilgjengelige ressurser, kan også være avgjørende for hva en helse- og omsorgstjeneste kan tilby.

– Kunnskapsbasert praksis er dynamisk og vurderingen kan endre seg når vi får ny forskning, påpeker seniorforsker Marita Sporstøl Fønhus ved NK LMH.

– Vurderingen her baserer seg på en oversikt fra 2007. Forfatterne er nå i gang med en oppdatering av denne oversikten. Den vil være tilgjengelig løpet av 2013 [Merknad februar 2014: Denne oversikten er forsinket og vil først komme i løpet av 2014]. Når den kommer, vil vi vurdere den på samme måte og se om vurderingen vi har gjort nå, står seg i lys av ny forskning.

Les mer

Last ned faktaark og se våre vurderinger (pdf).

Se vår side med forskningsomtaler.

  • Publisert: 19. mars 2013.
  • Sist oppdatert: 21. desember 2020.