Publisert

Innblikk i kommunal lærings- og mestringspraksis

Formidling av eksempler fra arbeidet med lærings- og mestringstilbud i kommunene har vært etterspurt av praksisfeltet. Derfor har NK LMH nå opprettet en egen side hvor vi samler korte praksiseksempler fra kommunale lærings- og mestringstilbud.

Regionale nettverkskontakter kommunesatsing
Regionale nettverkskontakter for kommunesatsingen

Det er arbeidsgruppa i kommunesatsingen som har satt i gang arbeidet med å samle inn kommunale praksiseksempler, og de har i fellesskap utarbeidet en mal for utformingen av eksemplene. På den måten håper vi det er enklere å få oversikten over hvert enkelt tilbud og samtidig se mangfoldet i både målgrupper, innhold og forankring. Felles for praksiseksemplene er at de skal handle om læring og mestring for brukere/pasienter med langvarige helseutfordringer og/eller deres pårørende. Et viktig premiss er brukermedvirkning i utvikling og gjennomføring av tilbudene.

Du vi finne de korte kommunale eksemplene under praksiseksempler lærings- og mestringstilbud hvor de presenteres regionsvis. Alle praksiseksemplene vil inneholde kontaktinformasjon om du ønsker å ta direkte kontakt med de som arrangerer tilbudet. Vi håper at disse eksemplene kan gi nyttig informasjon om innhold i og samarbeid om tilbudene og kan inspirere til videre utvikling av lærings- og mestringstilbud.

Vi starter med ett eksempel fra hver region og vil publisere fortløpende utover høsten. Vi er imidlertid avhengige av at dere sender inn forslag til oss. Praksiseksemplene skal ikke beskrives i omfattende grad, men presenteres i enkelhet ved å fylle ut kulepunktene under.

Løvetann på hell
Illustrasjonsfoto: colourbox

Har du lyst til å dele din erfaring?

Hvis du ønsker å formidle eksempler fra din praksis, benytt malen nedenfor og send den til Kari Hvinden kari.hvinden[at]mestring.no (bytt ut [at] med @ for å sende e-post).

Praksiseksempel – mal:

• Tittel på tiltaket og hvilken kommune
• Målgruppe
• Mål/hensikt
• Innhold (kort)
• Forankring/samarbeidspartnere
• Kontaktinformasjon: navn, telefon og mailadresse

  • Publisert: 3. september 2015.
  • Sist oppdatert: 2. juli 2020.