Publisert

Meld deg på erfaringssamling om Starthjelp

Evalueringsresultater fra Starthjelp viser at kursdagen om samspill med barnet er utfordrende både for arrangører og foreldre. Samlingen i november vil blant annet adressere dette. Melde deg på?

Målet med samlingen er å formidle relevant kunnskap og erfaring til nytte for gjennomføringen av kurset, samt å bidra til at det holder god kvalitet på landsbasis.

Erfaringssamlingen finner sted torsdag 2. november 2017 fra kl. 10.00-15.00, med registrering fra kl. 9.30, ved Oslo universitetssykehus, Aker, i bygg 60 i Dagligstuen (merk nytt sted). Du kan melde deg på ved å sende en e-post til sandvin.olsson[at]mestring.no med emnet Starthjelpsamling (husk å bytte ut [at] med @ når du sender mailen).

Det foreløpige programmet ble sendt ut i juni. Nå har vi fått på plass et mer detaljert program, basert på evalueringsresultater og innspill fra både fagpersoner og foreldrerepresentanter. Vi vil benytte anledningen til å takke dere som har kommet med forslag!

Ann Britt Sandvin Olsson
Ann Britt Sandvin Olsson, spesialrådgiver og nettverkskontakt for Starthjelp

Det er gledelig å kunne fortelle at Monica Andresen, spesialpedagog ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser vil holde et innlegg om kursmodellen Foreldredeltakelse – om mestring og medvirkning. Den er utviklet ved Frambu og er for foreldre som får barn med sjeldne diagnoser. Den har også en tilhørende manual for gjennomføring som deltakerne på samlingen vil få tilgang til.

Kursmodellen kan være til nytte i Starthjelp, spesielt for kursdag fire, som har tittelen Samspill med barnet. Vi ser fram til innlegget av Monica Andresen og til diskusjon blant deltakerne om hvordan denne modellen kan støtte opp om gjennomføringen av Starthjelp.

Starthjelp er et forebyggende og helsefremmende lærings- og mestringstilbud. Målgruppen er foreldre som nylig har fått vite at deres barn (0-6 år) har nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom, og som vil ha behov for tett oppfølging fra helse- og omsorgstjenesten framover. Starthjelp foregår over hele landet. Du finner mer informasjon og en kort film om Starthjelp her.

Vi ser frem til samlingen og håper vi ser deg der!

Program (med forbehold om endringer):

09.30  Registrering og kaffe/te
10.00  Morgenmusikk, ved NK LMHs trubadur/seniorforsker Andrè Vågan
10.05  Velkommen, ved Ann Britt Sandvin Olsson, spesialrådgiver ved NK LMH
10.10  Om effekt av å delta i gruppebaserte lærings- og mestringstilbud, ved Una Stenberg, seniorforsker ved NK LMH
10.55  Pause
11.10   Tematisk erfaringsutveksling (utvalgte tema basert på innsendte forslag)
12.00  Lunsj
13.00  Foreldredeltakelse med fokus på mestring og medvirkning – en kursmodell fra Frambu
Monica Andresen, spesialpedagog ved Frambu.
13.45  Diskusjon: Frambumodellens relevans for kursdagen ”Samspill med barnet”
14.05  Pause
14.20  Nasjonale evalueringsresultater for lærings- og mestringstilbudet Starthjelp
Ann Britt Sandvin Olsson, spesialrådgiver ved NK LMH
15.00  Vel hjem

 

Tidligere artikler om Starthjelp på mestring.no:

Tekst: Ann Britt Sandvin Olsson

  • Publisert: 6. september 2017.
  • Sist oppdatert: 24. mars 2020.