Publisert

Ny presentasjon av lærings- og mestringstjenester på helsenorge.no

Presentasjon av lærings- og mestringstjenester på helsenorge.no

På helsenorge.no kan brukere, pasienter og pårørende nå finne generell informasjon om lærings- og mestringstjenester.

helsenorge.no har oppdatert sidene sine etter at denne artikkelen ble skrevet, nå finner du artikkelen om lærings- og mestringstjenester her.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har bidratt med ny artikkel om lærings- og mestringstjenester på helsenorge.no. Helsenorge.no er den nasjonale helseportalen for brukere, pasienter og pårørende. Helsedirektoratet har redaktøransvaret for portalen.

NK LMHs egen nettside mestring.no er en nettside for personer som jobber innen lærings- og mestringsfeltet i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Ved å presentere lærings- og mestringstjenester på helsenorge.no, ønsker NK LMH å bidra til at kjennskapen til lærings- og mestringstjenester øker blant dem som kan ha nytte av disse tjenestene. Dette blir enda viktigere nå som lærings- og mestringstjenester bygges opp i kommune-Norge.

På helsenorge.no finner du artikkelen om lærings- og mestringstjenester under Helsetjenester (1 på bildet under), deretter i listen over helsetjenester i menyen som kommer opp til høyre (2 på bildet under). Gå direkte til helsenorge.no-artikkelen.

Presentasjon av lærings- og mestringstjenester på helsenorge.no

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 1. oktober 2013.
  • Sist oppdatert: 11. mai 2015.