Publisert

Nytt frå andre, april og mai 2018

På Nytt-frå-andre-sidene våre finn du saker frå andre der vi ikkje har gjort noko redaksjonelt arbeid anna enn å lenke vidare til andre. Dette er saker vi finn via medieovervakar eller tips vi får på e-post.

-Satsing på barn som pårørende må bestemmes på øverste hold

Med sine 22 barneansvarlige i psykisk helse, rus- og somatiske tjenester mener Ålesund kommune at nøkkelen for å gi barn som pårørende et godt tilbud er ledelsesforankring.
napha.no

Regjeringen styrker arbeidet med rus og rehabilitering i kommunene

Regjeringen har satset målrettet på å øke kapasiteten, kompetansen og kvaliteten i helse- og omsorgssektoren med en prioritering av psykisk helse og på rusfeltet. Dette arbeidet styrkes også i 2019.
regjeringen.no

– Vår viktigste oppgave er å være et talerør for brukerne

Anne Lise Brygfjeld har jobbet og engasjert seg innen helse- og omsorgssektoren hele livet. Nå er hun nyvalgt leder av brukerutvalget på Helgelandssykehuset. Hun vil bruke sitt verv til å få til positiv endring.
helgelandssykehuset.no

Er brukermedvirkningen god nok til å skape pasientenes helsetjeneste, Bent Høie?

«Pasientens helsetjeneste» er blitt en god merkevare for helseminister Bent Høie (H). Målet til ministeren er at pasientens behov skal være utgangspunkt for utvikling og drift av helsetjenestene. Dette kommuniseres høyt og tydelig.
dagensmedisin.no

Forskning på læring og mestring

18. april samla rundt 150 personar seg gjennom Skype og vidokonfernseutstyr for å få nytt fra forskingsfronten på læring og meistring.
helse-mr.no

Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste

Det må prioriteres i helsetjenesten. Ressursene strekker ikke til alt man ønsker, og alt kan ikke gjøres samtidig. Men hva er avgjørende for hva som faktisk prioriteres?
press.nordicopenaccess.no

Folkehelsejegeren

Hun jaktet landet rundt etter den norske folkehelsen og fant ut at helse handlet mer om livsinnstilling enn fravær av sykdom.
tidsskriftet.no

Pilot for strukturert tverrfagleg oppfølgingsteam

No kan din kommune vere med på eit utviklingsarbeid for å sikre betre oppfølging av pasientar og brukarar med store og samansette behov. Vi søkjer sju kommunar til ein pilot for strukturert tverrfagleg oppfølging av personar med store og samansette behov.
helsedirektoratet.no

Primærhelseteam: Mer til de som trenger det mest

Ni kommuner går nå i gang med å teste ut om et primærhelseteam med fastlege, sykepleier og helsesekretær gir et bedre tilbud til pasientene enn den vanlige fastlegepraksisen.
helsedirektoratet.no

Kurs: Foreldre på vakt

Å styrke foreldre som stadig må være oppmerksom på symptomer og/eller overholde strenge regimer. Kurset vil omfatte vanlige foreldrereaksjoner og støtte til mestring. Er du forelder/foresatt til et barn med en sjelden diagnose så kan du melde deg på ved å laste opp og sende inn Søknadsskjema for pårørende.
frambu.no

Mathea (18): Å leve med autisme

– Bare å hilse på noen som går forbi huset, gjør meg veldig sliten, skriver 18 år gamle Mathea Johansen, som her forteller hvordan det er å leve med autisme.
f-b.no

Øk kunnskapen om funksjonsevne og seksualitet i skole og helsevesen!

Nytt notat: Ungdommer som tilhører flere minoriteter har alt for dårlig tilgang på informasjon om seksuell helse.
ungefunksjonshemmede.no

Lovfestet rett til spesialundervisning kan forsvinne

Et ekspertutvalg nedsatt av Regjeringen foreslår å fjerne den lovfestede retten til spesialundervisning i skolen. Dette kan få store konsekvenser for hørselshemmede barn.
hlf.no

Kommunalt pasient- og brukarregister vert opna torsdag 5. april

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil opne kommunalt pasient- og brukarregister (KPR) hos Helsedirektoratet (auditoriet) i Universitetsgata 2, torsdag 5. april klokka 12–15.
helsedirektoratet.no

Forskeren forklarer: Pasienters egenforståelse av endring

Hvordan forstår pasientene selv sin egen vei inn mot behandling av en ruslidelse? Janne Årstad har kartlagt årsakene til pasientenes valg om behandling. Pasientenes egen forståelse av endring og beslutninger for behandling er viktig å kartlegge. Da forstår vi bedre den enkelte pasients målsetting med behandlingen.
erfaringskompetanse.no

 

 

  • Publisert: 11. april 2018.
  • Sist oppdatert: 20. desember 2021.