Publisert

Temamåned om brukermedvirkning

Nysgjerrig på brukermedvirkning i utvikling av tjenester? Hvilke gevinster gir det? Hvordan få det til i praksis? Hva er utfordringene? I februar setter vi et ekstra søkelys på alt dette – følg med!

Brukermedvirkning og sidestilling av brukererfaring og fagkunnskap har vært en del av lærings- og mestringsvirksomheten helt siden oppstarten. Som nasjonal kompetansetjeneste for feltet vier vi brukermedvirkning mye oppmerksomhet, og det inngår i alt vårt arbeid. Blant annet har vi et doktorgradsprosjekt pågående knyttet til brukermedvirkning i kommunal praksis. Målet med prosjektet er å styrke kunnskapsgrunnlaget for hvordan brukerrepresentanter og fagpersoner kan samarbeide i utvikling av helsetjenester, og hva slags betydning dette samarbeidet kan ha.

Behov for mer kunnskap

I fjor markerte vi 25 år med nasjonal lærings- og mestringsvirksomhet der vi blant annet så på alt det flotte arbeidet som er gjort så langt. Vi har også sett at lærings- og mestringsvirksomheten stadig brer om seg til nye arenaer. Våre erfaringer og tilbakemeldinger fra praksisfeltet viser imidlertid at flere synes det kan være utfordrende å få til godt brukersamarbeid i utvikling av tjenester og tilbud.

Temamåned

Derfor ønsker vi nå å rette oppmerksomheten spesielt mot brukermedvirkning i hele februar. Vi kommer til å dele både nytt og gammelt innhold om denne tematikken i flere av våre kanaler. Målet er å skape større synlighet om verdien og viktigheten av brukermedvirkning i tjenesteutvikling, men også å bidra til økt kunnskap om tematikken, både det som kan gjøres med enkle grep og det som er litt mer utfordrende.

Bli med å dele kunnskap

Håper du vil bli med å sette søkelyset på dette viktige temaet i februar, enten gjennom å videreformidle innhold vi tilgjengeliggjør, men gjerne også gjennom å komme med dine innspill og kommentarer underveis.

Har du kjennskap til arbeid med brukermedvirkning som du tenker andre kunne la seg inspirere av? Kontakt oss gjerne direkte på e-post: kommunikasjon@mestring.no.

Vi gleder oss – god temamåned!

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 21. januar 2022.
  • Sist oppdatert: 21. januar 2022.