Publisert

Læring og mestring 2023 – hold av dato!

Den 22. november inviterer vi til nasjonal konferanse om læring og mestring i Oslo. Det blir både prekonferanse og posterutstilling. Sett av datoen i kalenderen!

Det er en glede for oss ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) å igjen invitere til en fysisk konferanse for hele landet. Vi ønsker å samle alle som er opptatte av læring og mestring innen helse til faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging.

Vi legger opp til en prekonferanse tirsdag 21. november med ulike workshops der det blir gode muligheter for erfaringsutveksling og nettverksbygging. I tillegg planlegger vi for kunnskapsdeling gjennom posterpresentasjoner.

Følg med på mestring.no og vårt nyhetsbrev for mer informasjon om innhold, frister og påmelding.

  • Publisert: 21. februar 2023.
  • Sist oppdatert: 21. februar 2023.