Publisert

75 000 til hvert av pilotstedene i Ung medvirkning og mestring (UMM)

Akershus universitetssykehus og Sørlandet sykehus har fått 75 000 kroner hver av NK LMH. Pengene skal brukes til å videreføre det gode arbeidet fra prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM).

Gigantsjekker SSHF og Ahus
Helene Morvik fra Sørlandet sykehus (til venstre) og Karen Therese Sulheim Haugstvedt fra Akershus universitetssykehus etter at de har mottatt 75 000 kroner hver fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) på erfaringskonferansen for prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM). Midlene skal brukes til å fortsette arbeidet med lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! for unge og deres foreldre og kompetansehevingsprogrammet Treff meg! for fagpersoner.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helses (NK LMHs) utviklingsprosjekt Ung medvirkning og mestring (UMM) avsluttes ved nyttår etter tre år. I den forbindelse var alle som har vært involvert i prosjektet, samlet til erfaringskonferanse på Gardermoen 5. desember.

På konferansen overrakte NK LMH 75 000 kroner til hvert av pilotstedene for prosjektet, Akershus universitetssykehus (Ahus) og Sørlandet sykehus (SSHF), med ønsker om at de viderefører det gode arbeidet fra prosjektet.

Lærings- og mestringstilbud og kompetansehevingsprogram

I UMM-prosjektet har NK LMH utviklet tilbudene Helt sjef og Treff meg!. Helt sjef! består av gruppebaserte lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre. Treff meg! er et kompetansehevingsprogram for fagpersoner som møter dem.

Ahus og SSHF har vært med på å utvikle og prøve ut Helt sjef! og Treff meg!, og har jobbet med lokale tilpasninger av tilbudene.

Flere vil få midler fra NK LMH

NK LMH kommer også til å dele ut 150 000 kroner fordelt på tre lærings- og mestringstjenester som vil etablere Helt sjef! og Treff meg! hos seg. Det kommer egen nyhetssak med søknadsskjema og informasjon om tildelingskriterier senere.

UMM-prosjektet er finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og NK LMH. Unge funksjonshemmede er prosjekteier og samarbeidspartner i prosjektet. Også Norsk forening for unges helse er samarbeidspartner i prosjektet.


Tekst og bilde: Norunn K. Torheim

  • Publisert: 8. desember 2014.
  • Sist oppdatert: 8. juli 2020.