Publisert

Sammen om en bedre folkehelse

Forrige fredag, den 15. april, var i underkant av 200 mennesker samlet på Høgskulen i Volda til en fagdag om friskliv, læring og mestring knyttet til folkehelseutfordringer på Søre Sunnmøre. Formålet med dagen var bevisstgjøring av at folkehelse er et felles ansvar, og at samarbeid er nødvendig for å kunne møte utfordringene.

Les mer

Publisert

Praksiseksempel: Kurs i Empatisk Kommunikasjon – et ledd i utviklingen av den nye pasientrollen

Ved Sørlandet sykehus tilstrebes det å utarbeide kursdager innen helsepedagogikk i samarbeid med praksisfeltet slik at tilbudet til enhver tid er i tråd med behovet hos de ansatte i sykehus og kommune. Siste tilskudd til kursmenyen er Empatisk Kommunikasjon, et kommunikasjonsverktøy til bruk i møte med pasienter.

Les mer