Publisert

Hva, hvordan, hvorfor læring og mestring

Savner du noe håndfast å støtte deg til i forankrings- og informasjonsarbeid knyttet til læring og mestring innen helse? Vi har utviklet en brosjyre om hva lærings- og mestringsvirksomhet handler om og hvorfor dette er viktig.

Den nasjonale gjennomgangen og revisjonen av lærings- og mestringsvirksomheten viser at feltet fortsatt preges av tilfeldigheter og uønsket variasjon. Tilbakemeldinger fra utøvere i praksis og brukerorganisasjonene bekrefter dette bildet.

Derfor har vi utviklet en informasjonsbrosjyre om lærings- og mestringsvirksomhet i sykehus og kommuner. Med denne ønsker vi å bidra til økt kunnskap om og bedre forankring av virksomheten.

Brosjyren er først og fremst rettet mot eventuelle ledere, beslutningstakere og andre som er lite kjent med virksomheten. Den er samtidig ment som en ressurs for praksisutøvere i møte med egen ledelse og aktuelle samarbeidspartnere.

Vi håper brosjyren kan komme til nytte og inspirere til handling. Del gjerne i egne nettverk!

Brosjyren kan lastes ned i pdf eller bestilles tilsendt i posten her (bestillingsskjema nederst på siden).

  • Publisert: 24. juni 2021.
  • Sist oppdatert: 1. februar 2024.