Publisert

Hvor lang er en undervisningstime?

For at lærings- og mestringsaktivitet skal utløse aktivitetsbasert bevilgning i helseforetaket, må visse kriterier være oppfylt. Kriteriet om programlengde målt i undervisningstimer blir nå tydeligere definert.

NK LMH har nå fått bekreftet fra Helsedirektoratet at en undervisningstime måles til 45 minutter. Dette vil presiseres i ISF-regelverket for 2023. Jevnlig mottar vi henvendelser fra praksisfeltet som dreier seg om registrering av aktivitet. Et gjentakende spørsmål har omhandlet nettopp begrepet undervisningstime.

Dokumentasjon og registrering av lærings- og mestringsaktivitet er viktig av flere årsaker. God dokumentasjon av aktivitet gir grunnlag for styring, kvalitetsforbedring og innovasjon innen mestringsvirksomheten. I tillegg kan aktivitet som oppfyller gitte kriterier utløse aktivitetsbasert bevilgning, finansiering, til helseforetaket.

Les mer om registrering og innsatsstyrt finansiering i helseforetaket her.

Tekst: Hege Sjøvik

  • Publisert: 4. mai 2022.
  • Sist oppdatert: 4. mai 2022.