Publisert

Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser

I august ble landets første strategi for sjeldne diagnoser lansert. Til grunn ligger en omfattende prosess med samarbeid på tvers av fag- og brukermiljøer. Et retningsgivende dokument for sjeldenfeltet har i lang tid vært etterspurt.

Strategien har til hensikt å bidra til at personer med en sjelden diagnose eller tilstand får likeverdig tilgang til utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging av god kvalitet.

I strategien presenteres fem overordnede målsettinger:

  • Likeverdig og raskere tilgang til utredning og diagnostisering av god kvalitet
  • Likeverdig tilgang til behandling og oppfølging av god kvalitet
  • Gode pasientforløp, bedre samhandling og koordinering
  • Mestring av hverdagen med en sjelden sykdom eller tilstand
  • Kunnskap og kompetanse – samarbeid, forskning og registre

I tillegg beskrives ti konkrete tiltak som skal understøtte realisering av målene. Av spesiell interesse for lærings- og mestringsfeltet er tiltaket som omhandler en utredning av hvordan brukernes behov for mestring i et livsløpsperspektiv bedre kan ivaretas for pasienter med sjeldne diagnoser og lidelser.

– Selve strategien gir oss synlighet, og viser retning videre for sjeldenfeltet. Men selve arbeidet starter nå. Å få satt i gang tiltak er alfa og omega, sier Stein Are Aksens, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) i Dagens Medisin.

Ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er det innledet en dialog med NKSD om satsning som vedrører lærings- og mestringsvirksomheten.

– Det er fint å se at mestring av hverdagen har fått en betydelig plass i den nye strategien. Vi ser frem til å samarbeide om tiltak innen dette området, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH.

Klikk her for å finne strategien i sin helhet.

  • Publisert: 15. september 2021.
  • Sist oppdatert: 15. september 2021.