Podcast test

I denne pod-episoden møter vi Bente som forteller om et liv med to sønner som er fullstendig avhengige av hjelp fra de rundt seg. Hennes historie handler om en mors kjærlighet og et ønske om å bekjempe manglende forståelse, urett og diskriminering.

Hvordan støtte kvinner som har overlevd underlivskreft? Det digitale lærings- og mestringstilbudet Gynea er utviklet for å forberede kvinner på et liv etter behandling.

Hva sier forskningen om gjennomførbarhet, effekt og utbytte av videobaserte gruppetilbud, og hva slags betydning har dette for praksis?

Hvordan utfordres gruppelederrollen når lærings- og mestringstilbud gjennomføres digitalt? Hør Marianne dele gruppelederes erfaringer med digitale tilbud.

Når tar dine helseplager valg på vegne av deg? Hvordan kan du bryte et uheldig handlingsmønster?

Fasilitatoren er en viktig rolle i samarbeidet mellom brukerrepresentanter og fagpersoner. I denne episoden snakker Ann Britt om hva det kreves av fasilitatorene.

Å ha et sykt barn påvirker hele familien. Ragnhild snakker om hvordan helsepersonell kan være til støtte og bidra til et pusterom for barna og deres familier.

Hvordan kan vi styrke unges helsekompetanse og medvirkning? I denne episode snakker Liv-Grethe om hvordan man kan bidra til gode møter med ungdom i helsetjenesten.

Hvordan er det å være pårørende og barn samtidig, og hva kan hjelpe disse barna til å få en bedre hverdag?

Hvordan få til mer for mindre i fremtidens helsetjeneste? Una oppsummerer hvorfor lærings- og mestringstilbud bidrar til en bærekraftig helsetjeneste.

Hvordan er det å bære ungdommens stemme i sykehuset; i en verden der voksne og fagpersoner er i overtall? I denne episoden snakker Alva og Line om sine erfaringer.

Hva skal til for at barn og unge får tro på egen mestring? Una forteller hva forskningen sier om betydningen av lærings- og mestringstilbud for barn og unge.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 4. november 2022.
  • Sist oppdatert: 6. mars 2024.