Podcast test

Å ha et sykt barn påvirker hele familien. Hvordan kan vi som helsepersonell best være til støtte? I denne pod-episoden møter du barnesykepleier Ragnhild Hals som deler av sin mangeårige erfaring med barn og barnefamilier på sykehus.

Hvordan få til mer for mindre i fremtidens helsetjeneste? I denne episoden  får du på 15 minutter oppsummert hvorfor lærings- og mestringstilbud er en helt sentral del av løsningen.

Hvordan er det å bære ungdommens stemme i sykehuset; i en verden der voksne og fagpersoner er i overtall? Hør om dette i ny episode av podkasten Spor av mestring.

Hvilken betydning har det for barn og unge å få delta på lærings- og mestringstilbud? Hva skal til for at barn og unge får tro på egen mestring? Hør om dette i ny episode av podkasten Spor av mestring.

Hvordan leve med barn som er alvorlig syke, og hvordan ivareta familieperspektivet som fagperson og støttespiller i helsetjenesten? Hør ny pod-episode i Spor av mestring.

«Du er jo et håp bare ved å være her. Du trenger ikke å si noe en gang.» Solveig Bartun Rob har slitt mye med angst og depresjon. I dag jobber hun som erfaringskonsulent og bidrar til håp og mestring hos andre. Hør ny episode i podkasten Spor av mestring.

Brukermedvirkning i utvikling av helsetjenester og -tilbud er et krav fra myndighetene. Mange fagpersoner i kommunene er usikre på hvordan de skal få til godt brukersamarbeid. Hør mer om dette i vår podkast Spor av mestring.

Hvordan få til gode tilbud der folk bor? I denne pod-episoden får du møte én som har erfaring med nyetablering av lærings- og mestringsvirksomhet i kommunen.

Hvordan legge til rette for læring, mestring og styrket helsekompetanse i kommunen? I denne pod-episoden dreier samtalen seg om hvordan kommunene kan ivareta innbyggernes behov for støtte til å leve med helseutfordringer.

Fra deltaker til tilskuer i eget liv – hva gjør det med deg? Marianne Steen har følt mye på tap av identitet etter at hun fikk en kreftdiagnose i 2014. Det har vært vanskelig å akseptere den nye normalen. Hør hennes historie i ny podkast-episode.

Når medikamentell behandling gir dårligere helse – hva da? I denne podkast-episoden forteller smertesykepleier Bjørn Hval om sterke pasientmøter og hvordan et økende mestringsfokus har hatt avgjørende betydning.

Når brukere og fagpersoner samarbeider om å utvikle tjenester, finner vi i forskningen at det kan gi gevinster utover den enkelte tjenesten det samarbeides om. Hør mer om dette i ny podkast-episode.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 23. februar 2022.
  • Sist oppdatert: 21. august 2023.