Publisert

Tips til lesning i jula

Er du en av dem som liker å bruke ferien til å lese og som har litt ekstra tid i jula i år? Da finner du flere nye litteraturtips på mestring.no.

Det er alltid stor etterspørsel etter relevant forskning på feltet vårt. I mange år har vi jevnlig delt litteraturtips med korte norske omtaler på mestring.no. For deg som har litt ekstra tid til lesning nå i juleferien har vi denne gangen lagt til noen flere litteraturtips enn vanlig.

Her er noen av tipsene du finner på vår side «Tips til litteratur»:

Brukermedvirkning og representasjon i helse- og omsorgsforskning

Kort omtale: Brukermedvirkning er et krav i helse- og omsorgsforskning og antas å bidra til at forskningen er relevant for dem den gjelder, samt at kunnskapen blir tatt i bruk. I denne artikkelen diskuteres brukermedvirkning i forskning med utgangspunkt i kravet om kollektiv representasjon, det vil si at man representerer en gruppe og ikke kun seg selv. Analysen viser at representasjon ikke kan tas for gitt selv om deltakerne er rekruttert fra lokale bruker- og interesseforeninger. Representasjon er snarere noe som forhandles aktivt og kontinuerlig. Betydningen av sted, etnisitet og erfaringer er sentralt i deltakernes forhandlinger om representasjon.

Sykepleieres vurderinger av kurset «Fire gode vaner» – en tverrsnittstudie

Kort omtale: Hensikten med denne studien var å undersøke hvordan sykepleiere vurderte egen kommunikasjonskompetanse etter å ha deltatt på et 2-dagers kurs basert på metoden «Fire gode vaner (4GV)». Funnene tyder på at kommunikasjonskurset bidro til økt kompetanse og endret kommunikasjonen i praksis.

Hjertesykes erfaringer gjør rehabiliteringen bedre

– fagartikkel i Sykepleien. Se egen nyhetssak for kort omtale av artikkelen.

God lesning!

  • Publisert: 17. desember 2021.
  • Sist oppdatert: 17. desember 2021.