Publisert

Veileder på trappene?

Blar i veileder. Foto: yaymicro.com.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse og Helsedirektoratet diskuterer muligheten for en veileder for lærings- og mestringsfeltet. I den forbindelse vil direktoratet denne våren besøke lærings- og mestringssentre i helseregionene.

Lærings- og mestringstjenester

En lærings- og mestringstjeneste arbeider for at pasienter, brukere og pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere langvarig sykdom og helseforandringer.

Fagpersoner og brukere samarbeider om å utvikle, holde og evaluere lærings- og mestringstilbudene. De som benytter seg av tilbudene skal få utvidet innsikt i egen situasjon og bli styrket i å mestre hverdagen og kanskje også unngå sykehusinnleggelse.

Les mer om arbeidsmåten som brukes for å utvikle og holde lærings- og mestringstilbud.

Det tilbys i dag lærings- og mestringstjenester over hele landet. Tilbudet er i hovedsak knyttet opp mot spesialisthelsetjenesten.

Nå også i kommuner

Med samhandlingsreformen gjør lærings- og mestringstjenester sitt inntog i kommunehelsetjenesten, og det etableres i disse dager en rekke lærings- og mestringstjenester i norske kommuner. Dette finner sted ved kommunale lærings- og mestringssentre, i frisklivssentraler, i nye helsehus eller på andre arenaer.

Hovedoppgaven til Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet i helsetjenesten gjennom utviklingsarbeid, forskning og kompetanseformidling.

Behov for sentrale føringer

– Vi har over tid sett at det er behov for tydeligere sentrale føringer for lærings- og mestringsvirksomheten i kommune- og spesialisthelsetjeneste. Vi får også klare signaler fra fagfeltet om at det er behov for en veileder, på samme måte som frisklivssentraler har sin veileder, sier konstituert leder ved NK LMH Siw Bratli.

– Vi har det siste halvåret vært i god dialog med Helsedirektoratet om saken, og de er åpne for å jobbe mot en veileder.

Besøker helseregionene

Tone Bråthen i Helsedirektoratet vil denne våren besøke lærings- og mestringstjenester i alle helseregionene for å bli bedre kjent med feltet. Hun jobber i avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander som har ansvar for lærings- og mestringsfeltet i spesialisthelsetjenesten.

I første omgang vil Bråthen besøke lærings- og mestringssentre i spesialisthelsetjenesten. Kristiansand og det regionale lærings- og mestringssenteret der, var først ute. Der hadde de besøk av Bråthen forrige uke.

 

Skrevet av Norunn K. Torheim.

  • Publisert: 22. april 2013.
  • Sist oppdatert: 22. april 2013.