Publisert

– Det holder ikke å være gode hver for oss, vi må være gode sammen

– Dette er et historisk øyeblikk, ble det sagt under åpningen av konferansen Friskliv • Læring • Mestring – med brukerne i sentrum. I går var rundt 400 mennesker samlet for å se på hvordan vi i større grad kan se disse tjenestene i sammenheng.

Henriette Øien og Siw Bratli under åpningstalen
Henriette Øien og Siw Bratli under åpningstalen

– Det holder ikke å være gode hver for oss, vi må være gode sammen, sa Siw Bratli, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) i åpningstalen.

Gårsdagen var den første av tre konferansedager, hvor samhandling står sentralt. Konferansen har som mål å legge til rette for samhandling både mellom de som jobber i ulike sektorer innenfor læring og mestring, og mellom frisklivssentralene og de som jobber med lærings- og mestringstjenester.

Brukerne i sentrum

Fra Helse- og omsorgsdepartementet kom statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg, som snakket varmt om friskliv, læring og mestring og om regjeringens satsing innenfor disse områdene. Hun snakket om viktigheten av å se hele mennesket og å anerkjenne den ressursen som bruker, pasient og pårørende er.

Statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg
Statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg

–Livet er ikke for nybegynnere. Derfor må vi få støtte til å mestre hverdagen. Og vi må la erfaringskunnskapen blomstre i samme bed som fagkunnskapen slik at de kan gi næring til hverandre.

Heiberg anerkjente også utfordringene fagfeltet nå står overfor og behovet for å styrke læring og mestring i kommunene. Hun varslet: – Vi ønsker å endre lovverket for å tydeliggjøre ansvaret og oppgaven til kommunene.

Sidsel Tveiten, professor i helsefremmende arbeid, Høgskolen i Oslo og Akershus, plukket opp tråden fra statssekretæren og presenterte helsepedagogikk som en demokratiseringsprosess i helsetjenesten.

– Brukererfaring er viktig kunnskap man ikke kan lese seg til.

Knut Magne Ellingsen, styreleder i FFO
Knut Magne Ellingsen, daværende styreleder i FFO

For lite kunnskap om læring og mestring

Daværende styreleder i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Knut Magne Ellingsen, uttrykte bekymring over at ikke læring og mestring er godt nok kjent i kommunene.

– Læring og mestring skal være et tilbud for alle, men dessverre har vi ikke kommet så langt som vi skulle ønske med dette i kommunene.

Ellingsen etterlyste en egen tilskuddsordning for læring og mestring i kommunene, samt en klar og tydelig prioritering for kommunene. Han så imidlertid et positivt signal i den nye veilederen om rehabilitering og habilitering som kom i oktober i år, hvor læring og mestring har fått en betydelig plass.

Konferansierens betraktninger rundt dagen

– Det har vært en fantastisk konferanse til nå, sa gårsdagens konferansier, Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet.

– Jeg synes den viser veldig tydelig at læring og mestring og friskliv må forene kunnskap og krefter mer fremover. Derfor er dette begynnelsen på et flott ekteskap!

Det er i samarbeid med Helsedirektoratet at Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) for første gang arrangerer en felles konferanse for friskliv, læring og mestring.

Skrevet av Cecilia Sønstebø
Foto: Karl Fredrik Westermann

  • Publisert: 19. november 2015.
  • Sist oppdatert: 6. januar 2016.