Publisert

Brukermedvirkning og mestring – emner i fremtidens legeutdanning?

Kan involvering av pasienter og pårørende i undervisningen øke legers kunnskap om og forståelse for brukermedvirkning i helsetjenesten? Dette omtales i en nylig publisert studie om hvordan langvarige helseutfordringer kan få større plass i grunnutdanningen for leger.

tavle med tekstDet er seniorforsker ved NK LMH, Andrè Vågan, og tidligere seniorforsker ved NK LMH, Helge Skirbekk, som har gjennomført denne studien som har blitt publisert i Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk, Uniped. De har gått igjennom internasjonale studier publisert i sentrale legeutdanningstidsskrift om hvordan pasienter og brukere med langvarige helseutfordringer, og deres pårørende, kan fungere som medlærere i undervisning av medisinstudenter. Det er gjort lite forskning på dette i Norge, og internasjonal litteratur har ikke blitt gjort tilgjengelig for et norsk publikum.

Bidra til diskusjon

Legeutdanningen har en lang tradisjon for å kvalifisere studenter for behandling av pasienter med akutt sykdom. I dag møter leger imidlertid stadig flere pasienter og brukere som må lære å leve med kronisk sykdom og langvarige helseutfordringer. Vi har i dag lite kunnskap om hva og hvordan legestudenter lærer om brukermedvirkning og personer som har langvarige helseutfordringer. Formålet med denne litteraturgjennomgangen har vært å gjøre kjent aktuell og innflytelsesrik litteratur med inngående beskrivelser av pasientdeltakelse i ulike legeutdanninger.

Eksemplene fra gjennomgangen tyder på at erfarne pasienters medvirkning i undervisning av legestudenter er en egnet måte å styrke legers kompetanse på området. Medisinstudentene rapporterer jevnt over om bedrede kommunikasjonsferdigheter og kunnskaper om langvarig sykdom, samt bedre evne til å sette seg inn i pasientenes bekymringer. Studentene sier også at brukermedvirkning gir dem bedre muligheter til å takle egne emosjonelle reaksjoner på vanskelige og alvorlige situasjoner.

Studien har til hensikt  å stimulere til en diskusjon om temaet blant planleggere og undervisere i norsk legeutdanning, men har også høy relevans for andre helsefagutdanninger.

Les hele artikkelen i Uniped.

  • Publisert: 30. november 2016.
  • Sist oppdatert: 1. desember 2016.