Publisert

Forskerkonferansen 2016: Å leve med helseutfordringer

I overkant av 100 deltakere var forrige uke samlet til en innholdsrik dag på Gardermoen under NK LMHs årlige nasjonale forskerkonferanse. Presentasjonene ligger nå tilgjengelig for nedlasting.


Dette var den syvende i rekken av forskerkonferanser i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Nytt av året var fokuset på et bredt lærings- og mestringsfelt, fra forebyggende tiltak til rehabilitering.

– Det har vært en utrolig fin dag med mange spennende innlegg. Aldri før har vi fått inn så mange sammendrag, med en så god bredde i temaer. Det er veldig flott å få være del av et slikt tverrfaglig felt der brukermedvirkning står så sterkt, både som en verdi og metode, sier forsker ved NK LMH og prosjektleder for konferansen, Una Stenberg.

Brukermedvirkning og nytteverdi på agendaen

Bilde av Andre som spiller gitar
Seniorforsker ved NK LMH André Vågan åpnet konferansen med gitarspill.

Dagen startet i plenum med et musikalsk innslag, før Ole Petter Askheim, pedagog og professor ved Høgskolen i Lillehammer, snakket om bakgrunnen for begrepet brukermedvirkning, ulike betydninger og utfordringer knyttet til dette.

Askheim mente å se en stadig tydeligere trend i offentlig dokumentasjon på at brukermedvirkning beveger seg fra å være en rettighet til å være en plikt. Han stiller spørsmål ved denne dreiningen og at brukermedvirkning anvendes som et samarbeidsbegrep uten flere diskusjoner rundt blant annet makt/avmakt.

I plenum fikk vi også presentert foreløpige resultater av en dansk studie, ved ph.d.-kandidat Vibeke Lyngaard fra Aarhus universitet, om bruk av mestringsstrategier inn i tradisjonell hjerterehabilitering. Lyngaard kunne fortelle at resultatene var lovende på flere områder.

Bilde av to stykker som sitter bak en pult
Sesjonsledere Line Oldervoll og Ane Solbraa under en av parallellsesjonene.

Stor variasjon

Forskningen som ble presentert i de fire parallellsesjonene bød på stor variasjon, både i tema og i type tilbud. Ved siden av brukermedvirkning, var kompetanse innen helsepedagogikk, hva det vil si å leve med helseutfordringer, tjenesteutvikling og mestring overordnede temaer.

Flere av foredragsholderne tok på forskjellig vis for seg opplevd nytteverdi av lærings- og mestringstiIbud. Andre la vekt på muligheter og utfordringer med brukermedvirkning i forskning.

Det er fint å se at konferanseprogrammet gjenspeiler den bredden i lærings- og mestringsfeltet som vi ønsker å støtte opp om, hvor tiltakene har felles formål og grunnleggende verdier, men kan være ulike i både form og innhold. Dagen i dag har satt i gang refleksjon og gitt oss nyttig påfyll. Tusen takk til alle som har delt kunnskap eller bidratt på annen måte, avslutter Siw Bratli, leder ved NK LMH.

Presentasjoner fra foredragene

Dersom du ønsker å se noen av presentasjonene fra dagen, kan du ta en titt her. Vær oppmerksom på at ikke alle presentasjonene er gjort tilgjengelig fordi noe av dette er forskningsarbeid som ennå ikke er avsluttet.

NK LMH vil imidlertid presentere enkelte av foredragene i separate artikler her på mestring.no, så følg med.

Se hele programmet her.

Bilder: Karl Fredrik Westermann
Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 11. november 2016.
  • Sist oppdatert: 11. november 2016.