Publisert

Fra kurs til praksisutøvelse – hva påvirker?

Et kurs i seg selv er ikke nok for å styrke helsepedagogisk kompetanse på en arbeidsplass. Det viser en fagartikkel NK LMH fikk publisert i Sykepleien på tampen av året 2021.

Ann-Helen Henriksen
Kari Hvinden

Fagartikkelen Hvordan kan vi overføre kunnskap, holdninger og ferdigheter fra kurs til praksisutøvelse? tar for seg hva som hemmer og fremmer endring i praksis i etterkant av et kurs i helsepedagogikk.

Datagrunnlaget for artikkelen er evalueringer, gjennom fokusgrupper og intervjuer, av et fem dagers kurs i Trondheim kommune der kunnskapsbaserte anbefalinger fra Håndbok i helsepedagogikk stod sentralt.

Forfattere ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LHM) er Ann-Helen Henriksen, tidligere forsker og spesialrådgiver, og Kari Hvinden, spesialrådgiver.

 

Du finner artikkelen i sin helhet her.

Læringsutbytte, ledelsesforankring og samarbeid

Evalueringen viser at selv om kurset ble godt mottatt av kursdeltakerne, er det flere faktorer som har betydning for om det som deltakerne har lært blir brukt i praksis i etterkant eller ikke.

Først og fremst er det en forutsetning at kursdeltakeren har fått et faktisk læringsutbytte. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig med individuelt læringsutbytte. Mulighet for og motivasjon til å praktisere det man har lært påvirkes blant annet av ledelsesforankring, omfang og kvalitet på samarbeidet med kollegaer, samt den enkelte kursdeltakerens grad av ansvar og initiativ.

Nyttig kunnskap når man planlegger kursing

Funnene i evalueringen viser at det er flere ting man bør ta stilling til på arbeidsplassen før man sender ansatte på kurs i helsepedagogikk. Først og fremst er det viktig hvem man velger å sende. Har de eller skal de ha oppgaver som relaterer seg til det som kurset handler om?

Man bør overveie om flere fra samme arbeidsplass eller avdeling skal delta sammen. Det viser seg at det er enklere å komme i gang med å bruke det man har lært om man ikke er den eneste som har gått på kurs. Dersom dette ikke er mulig, er det viktig å legge til rette for at den som har vært på kurs, får mulighet til å formidle ny kunnskap til kollegaer. I tillegg bør det skapes rom for at man kan bruke ny kunnskap i jobbhverdagen.

Læringseffekten av et kurs forsterkes når det man har lært, blir prøvd ut i praksis, og vi kan først snakke om styrket kompetanse når det man har lært, vises i praktiske handlinger.

Nyttige lenker:

Skrevet av Kari Hvinden, spesialrådgiver
Bilde: Illustrasjonsfoto tatt av Eivind Røhne for NK LMH

  • Publisert: 4. januar 2022.
  • Sist oppdatert: 4. januar 2022.