Publisert

Høring om vanedannende legemidler

NK LMH har nylig sendt inn høringsinnspill til ny nasjonal veileder for vanedannende legemidler. Vårt hovedbudskap er at tilbud om læring og mestring bør tydeliggjøres, og at brukere bør inkluderes i videre arbeid med veilederen.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) mener den nasjonale veilederen for vanedannende legemidler generelt fremstår som tydelig og brukervennlig, men at tekst og underoverskrifter fremstår som uferdig. Du finner hele vårt innspill  her.

Hensikten med veilederen er å bidra til forsvarlig ordinering av vanedannende legemidler på resept, samt forebygge risikofylt bruk, skadelig bruk eller iatrogent avhengighetssyndrom. Les mer om veilederen og høringen på Helsedirektoratets nettsider.

  • Publisert: 27. august 2020.
  • Sist oppdatert: 27. august 2020.