Publisert

Presentasjon av lærebok i helsepedagogikk

Lyst på et innblikk i hva læreboken Helsepedagogiske metoder handler om og hvordan den kan komme til nytte i praksis? Neste uke blir boken presentert på en videokonferanse i regi av Helse Midt-Norge.

Ressurs for opplæring av pasienter og pårørende Midt-Norge (ROPP) har lenge arrangert videokonferanser for lærings- og mestringsfeltet. Vi ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har bidratt ved flere anledninger, som i 2017 da vi samarbeidet om å lage en nasjonal videokonferanse om forskning.

Tema: Helpedagogiske metoder

Denne gangen har vår seniorforsker og ansvarlig redaktør André Vågan blitt invitert til å presentere den nye læreboken Helsepedagogiske metoder – teori og praksis. I boken beskriver en rekke forskere og fagpersoner ulike metoder for kommunikasjon, samhandling og veiledning i helsetjenesten.

Formålet med boken er å bidra til å styrke kompetanse i hvordan legge til rette for økt mestring og helsekompetanse blant brukere, pasienter og pårørende. Boken ble utgitt ved Gyldendal Akademisk i mars.

Hvordan delta på videokonferansen?

Videokonferansen vil foregå onsdag 2. september 2020 kl 11:15–12:00 og sendes via Norsk Helsenett. Alle videorom i helseforetak er knyttet opp mot Norsk helsenett. Det samme gjelder de fleste videorom hos lokale NAV-kontor. Har du ikke tilgang til et videorom som er knyttet til Norsk Helsenett, kan du likevel delta ved å benytte Join-tjenesten til Norsk Helsenett. Velg et av de følgende alternativer for å delta på videokonferansen:

1) Dersom du sitter på videorom som er knyttet til Norsk Helsenett:

  • Ring nummer 997142

2) Dersom du sitter på egen PC/MAC/telefon/Ipad:

  • Gå inn på https://join.nhn.no
  • Gi maskinen/telefonen/iPad tillatelse til å bruke kamera og mikrofon (kommer som regel opp automatisk forespørsel)
  • Trykk på den store runde knappen i midten med et videokamera på
  • Oppe til høyre skal det komme et felt for å skrive inn nummer til å ringe opp, dette er: 997142
  • Du skal nå være inne i møterommet (kan ta litt tid å koble opp)

Vær oppmerksom på at det kan være lurt å prøve en annen nettleser (Google Chrome for eksempel) dersom du får problemer med lyd eller bilde.

NB: Det er viktig at alle skrur av egen mikrofon under hele konferansen.

God fornøyelse!

  • Publisert: 27. august 2020.
  • Sist oppdatert: 2. september 2020.