Publisert

Sommerhilsen

Etter en svært spesiell vår vil vi ved NK LMH ønske alle en velfortjent og god sommer. Håper at skuldrene kan senkes og batteriene lades frem mot en spennende høst.

Våren 2020 har vært annerledes og krevende for mange. Likevel har vi sett et praksisfelt som har klart å opprettholde aktivitet og tenke nytt, alt med tanke på det beste for brukere, pasienter og pårørende.

– Jeg er imponert over hvordan praksisfeltet har tilpasset tilbud og tjenester på bare noen få måneder. Dette står det stor respekt av, og erfaringene herfra har stor verdi i det videre arbeidet, sier Siw Bratli, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

VI ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD SOMMER!

Minner samtidig om at vi holder stengt i hele juli.

Sommerlesning

På vei inn i sommeren vil vi gjerne dele noen lesetips med deg som ønsker faglig påfyll før høsten.

Helse i fellesskap
Fellesskap fremmer helse viser Dagmara Bossy sitt doktorgradsarbeid. Bossy har undersøkt hvordan ulike aktører i det helsefremmende feltet og personer med diabetes 2 opplever gruppebasert støtte til egenmestring. Verdien av å gjøre aktiviteter sammen ble ansett som betydelig, samtidig som helsefremmende arbeid også kan bære i seg moralske undertoner.

Norsk artikkel om utbytte for barn og unge
Lærings- og mestringstilbud for barn og unge gir både personlig og helseøkonomisk utbytte. Barn og unge rapporterer at de har hatt stor nytte av å delta i lærings- og mestringstilbud. Dette viste seg blant annet gjennom færre symptomer og helseplager, bedre etterlevelse av medisinering og/eller lavere forbruk av medisiner, samt økt kunnskap etter deltakelse.

Ringvirkninger av brukermedvirkning
Å involvere brukere i tjenesteutvikling har betydning for tjenestens form og innhold. I tillegg har samarbeidsprosessen i seg selv innvirkning på både de involverte brukerne, fagpersonene og organisasjonens medvirkningspraksis generelt.

Lærebok: Helsepedagogiske metoder – teori og praksis 
I den nye læreboken om helsepedagogikk beskriver forskere og fagpersoner sentrale metoder for å understøtte læring og mestring og øke helsekompetansen i befolkningen. NK LMH ved Andre Vågan er ansvarlig redaktør for boken som tar for seg kommunikasjon, samhandling og veiledning i helsetjenesten. I disse tider kan vi spesielt anbefale å lese kapittel 8 om digital helse, læring og mestring.

Evaluering av kurs i helsepedagogikk
Høsten 2019 testet NK LMH i samarbeid med Trondheim kommune ut et femdagers kurs i helsepedagogikk basert på anbefalingene i Håndbok i helsepedagogikk. Erfaringer fra kurset viser at kursets rammer og håndbokens anbefalinger er egnet til å styrke deltakere som gode helsepedagoger.

Du finner flere nyheter her.

Tekst: Hege Sjøvik

  • Publisert: 26. juni 2020.
  • Sist oppdatert: 26. juni 2020.