Publisert

Innspill til veileder for samarbeidsavtaler

Utkastet til ny veileder for samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak gir retning for samarbeid om lærings- og mestringstilbud, men det er behov for mer konkrete føringer. Les vårt høringsinnspill.

Vi ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har nylig gitt innspill til Veileder for samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak.

Det er spesielt positivt at veilederen er tydelig på viktigheten av medvirkning og bred forankring i fag- og brukermiljøer. NK LMH ser også svært positivt på at retningslinjer for samarbeid om lærings- og mestringstilbud eksplisitt omtales. Vi vil imidlertid understreke behovet for mer konkrete føringer for implementering i praksis da veilederen er svært overordnet.

Du finner vårt innspill i sin helhet på denne siden.

  • Publisert: 12. april 2023.
  • Sist oppdatert: 21. april 2023.